โดรนการเกษตรอเนกประสงค์ “K-D1” ธุรกิจใหม่น่าสน รับจ้างฉีด-พ่น นาทีละร้อย (มีคลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

           ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ที่กำลังเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาแทนแรงงานคน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมีความปลอดภัยสูงนั้น “โดรนการเกษตร” ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกษตรกรเริ่มนำมาใช้ โดยเฉพาะในการการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง และฉีดฮอร์โมนทางใบเริ่มมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน เนื่องจากไม่เพียงแต่ความสะดวกรวดเร็วอย่างเดียว หากแต่เกษตรกรก็มีความปลอดภัยและลดความเสียงต่อสารเคมีเข้าร่างกายแบบผ่อนส่งอีกด้วย

            เมื่อไม่นานมานี้บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งเอเซีย ได้เปิด โดรนการเกษตรคูโบต้า K-D1 ที่มีสมรรถนะในการทำงานคล่องตัว รวดเร็ว สามารถนำมาใช้ในแปลงเพาะของตัวเอง และรับจ้างหารายได้ ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจในภาคการเกษตรที่น่าสนใจในยุคนี้อีกด้วย

       นายศุภกิจ  โข่ศรี เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมขายโดรนการเกษตรคูโบต้า K-D1 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บอกว่า โดรนการเกษตร K-D1 เป็นโดรนสำหรับฉีด พ่น แบบอเนกประสงค์ โดยเฉพาะการฉีดสารเคมีในพื้นที่การปลูก ฉีดฮอร์โมนอาหารพืช ปุ๋ย ทางใบ ที่มีคุณสมบัติช่วยให้เกษตรกรสะดวกสบายในการทำงานโดยโดรนรุ่นนี้มีหัวฉีด 4 หัว สามารถฉีดพ่นเป็นละอองน้ำได้ตั้งแต่ 1 ถึง 16 ลิตรต่อไร่ บินด้วยความเร็ว 7 เมตรต่อ 1 วินาที รัศมีฉีดพ่น 4.0 – 6.0 เมตร ถังบรรจุขนาด 10 ลิตร พร้อมไส้กรอง เรดาร์ตรวจจับวัตถุหน้าหลังในระยะ 30 เมตร

       ระบบการทำงาน 8 ใบพัด ระบบแจ้งเตือนใบเตอร์ใบพัดขัดข้องแจ้งเตือนไปยังรีโมทคอนโทรลอัตโนมัติ พร้อมด้วยระบบการทำงาน 3 แบบ ได้แก่ ระบบบังคับด้วยมือ ระบบกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด และระบบทำงานอัตโนมัติ สามารถทำงานทุกพื้นที่ บินได้ห่างจากจุดควบคุมได้ 3 กิโลเมตร

      สำหรับศักยภาพในการทำงานนั้นสามารถฉีดพ่นได้นาทีละ 1 ไร่ แบ็ตเตอรี่ 1 ก้อนบินได้ 8-15 นาทีขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ ปัจจุบันมีการรับจ้างในการฉีดพ่นในราคาไร่ละ 100 บาท (รายในคลิป)