สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ (19-23 ต.ค.63)มีแต่ทรงกับทรุด ยกเว้นถั่วเหลืองราคาดีขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
.

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 ตุลาคม 2563
 
ข้าวโพด : ราคาลดลง

    ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ในสัปดาห์นี้ ลดลงจากหาบละ 546 บาท เป็นหาบละ 531 บาท เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
     ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 413.75 เซนต์/บุชเชล ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาแข็งตัวขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดอยู่ที่ 60% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 41% และค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 43% เนื่องจากสภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่มิตเวสท์เอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต และคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสัปดาห์หน้าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
     อย่างไรก็ตามตลาดยังมีความกังวลเรื่องความแห้งแล้งในประเทศแถบอเมริกาใต้ เนื่องจากราคาข้าวโพดในประเทศบราซิลยังปรับตัวสูงขึ้น ทำให้รัฐบาลประกาศอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศโดยไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า 8%
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะอ่อนตัว
ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น
    กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาปรับสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 15.85 บาท เป็นกิโลกรัมละ 16.35 บาท ราคากากถั่วเหลืองกลับมาแข็งตัวขึ้น เนื่องจากปริมาณความต้องการซื้อในตลาดกลับมาสูงขึ้น โดยเฉพาะจากจีนที่กลับมาซื้อในปริมาณที่สูงมากอีกครั้ง รวมทั้งประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศจากฝั่งเอชีย ขณะที่สภาวะอากาศในสหรัฐฯ และบราซิลดีขึ้น ส่งผลบวกกับปริมาณซัพพลาย
    ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 1,072.00 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 378.80 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคากากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่ 75% เพิ่มขึ้นจาก 61% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
    สำหรับพื้นที่เพาะปลูกในแถบอเมริกาใต้เกิดความล่าช้าในการหว่านเมล็ดถั่วเหลืองสร้างความกังวลให้กับแนวโน้มราคาถั่วเหลืองในอนาคต ขณะที่ความต้องการสั่งซื้อจากประเทศจีนลดลง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนแข็ง
ปลาป่น : ราคาทรงตัว
     ประเทศเปรูผู้ผลิตปลาป่นรายใหญ่ ยังคาดการณ์ว่าจะประกาศโควต้าการจับปลาได้ภายในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ หรืออาจจะเร็วขึ้นได้ 1 สัปดาห์ โดยยังคงต้องรอผลการสำรวจทะเล ด้านสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลักในสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีปริมาณการซื้อที่หน้าท่าเรือสูงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับปริมาณปลาป่นจากเปรูที่เข้าสู่ตลาดต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือยังคงสูงขึ้น ขณะที่ราคาซื้อขายในตลาดจีนขยับขึ้น เนื่องจากยังมีความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่อง
     โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 34.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท
     ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคายืนที่กิโลกรัมละ 29.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาลดลง
   สัปดาห์นี้ ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 480 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 479 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 430 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 436 เหรียญสหรัฐฯ
   ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,350 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,200 บาท เป็นกระสอบละ 1,220 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคายืนอ่อน
สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อสุกรลดลง เนื่องจากตรงกับเทศกาลกินเจ ประกอบกับมีการเร่งระบายสุกรในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยืนอ่อนที่กิโลกรัมละ 78-80 บาท
ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32 บาท เนื่องจากสภาวะอากาศที่มีฝนตกชุก ประกอบกับอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ ส่งผลให้การจับจ่ายลดลง
ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ราคาทรงตัวที่ฟองละ 2.70 บาท แม้ว่าการบริโภคไข่ไก่ลดลง จากสภาวะฝนตกที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทศกาลกินเจ แต่ผู้ส่งออกยังคงเร่งทำการส่งออกไข่ไก่ต่อเนื่อง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง
ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF