ดันมังคุดที่ถูกตีกลับเข้าไต้หวันอีกพร้อมล๊อตสอง คาดฉลุย

  •  
  •  
  •  
  •  


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ยืนยันมังคุดไทยที่ถูกไต้หวันส่งกลับ สาเหตุเงื่อนไขการนำเข้าในเอกสารไม่ตรงกัน  ล่าสุดเคลียร์แล้ว ยึดเงื่อนไขฉบับที่ยอมรับร่วมกัน  พร้อมดันมังคุดที่ตีกลังส่งส่งออกรอบใหม่  พร้อมกับล๊อตสองได้สำเร็จ  ปลื้มผู้บริโภคชาวไต้หวันยังให้การยอมรับในคุณภาพและรสชาติราชินีผลไม้ไทยมิเสื่อมคลาย


        นางสาวเสริมสุข   สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ชี้แจงกรณีมีสื่อมวลชนของไต้หวันรายงานข่าวไต้หวันปฏิเสธการนำเข้ามังคุดล๊อตแรกจากประเทศไทย  เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าของไต้หวัน ว่า การปฏิเสธการนำเข้าดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลผลิตมังคุดแต่อย่างใด  แต่เกิดจากสำนักงานป้องกันและกักกันโรคพืชและสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการนำของไต้หวันใช้ เอกสารเงื่อนไขการนำเข้าฉบับภาษาจีน  ซึ่งมีเงื่อนไขการนำเข้าไม่ตรงกับเอกสารของไทยที่ยึดฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย  


         กรณีที่ไต้หวันปฏิเสธการนำเข้าโดยอ้างว่า ตรวจพบมังคุดผลสดจากไทยที่ขนส่งทางอากาศด้วยการบรรจุในตู้คาร์โกซึ่งบริเวณที่เปิดตู้คาร์โก ไม่มีตะกั่วซีลไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด   และสติ๊กเกอร์ที่ระบุคำว่า TREATED-PQ-DOA-THAILAND  ไม่ได้ขนาดตามกฎระเบียบข้อบังคับของไต้หวันนั้น  ขอยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ใช้ขนาดสติ๊กเกอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขการนำเข้าที่ตกลงร่วมกัน   ส่วนกรณีที่ไม่ได้ระบุหมายเลขตู้คาร์โกและหมายเลขซีลตะกั่วในใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้น   เนื่องจากทั้งผู้ประกอบการ  เจ้าหน้าที่ไต้หวัน  และเจ้าหน้าที่ไทยเห็นตรงกันก่อนจะลงนามร่วมกันในใบรับรองสุขอนามัยพืชว่าการระบุ หมายเลขคอนเทนเนอร์ในใบรับรองสุขอนามัยพืชนั้น จะใช้กับการขนส่งทางเรือมิใช่ขนส่งทางอากาศจึงมิได้ระบุลงไป

          อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวอีกว่า  ภายหลังจากรับทราบปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย และเจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวันที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อร่วมตรวจสอบมังคุดสดอบไอน้ำก่อนส่งออกไปไต้หวัน   รวมทั้งบริษัทที่ส่งออก ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ตามที่สำนักงานป้องกันและกักกันโรคพืชและสัตว์ไต้หวันแจ้งมาทันที  พร้อมกับชี้แจงให้ไต้หวันทราบถึงเงื่อนไขการนำเข้าที่ฝ่ายไทยยึดตามฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย


          ขณะนี้มังคุดผลสดจากไทยที่ถูกปฏิเสธการนำเข้าดังกล่าว ได้ถูกส่งกลับไปที่ไต้หวันอีกครั้ง  รวมทั้งล๊อตใหม่โดยที่ไม่ได้รับแจ้งปัญหาใดๆ กลับมาอีก   ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรได้ทำหนังสือถึงไต้หวัน พร้อมแนบเอกสารการนำเข้าฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำเข้าที่ตกลงร่วมกันทั้ง 2 ประเทศอย่างเคร่งครัด  และขอให้ไต้หวันตรวจสอบสินค้าภายใต้เงื่อนไขในเอกสารฉบับเดียวกัน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ