ชาวสวนยางได้เฮ 1 ต.ค.62 ยางแผ่นดิบ กก.60 แน่นอน

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯได้ข้อสรุป วันที่1 ตุลาคม 2562 ประกันราคายางพาราแผ่นดิบ กก.ละ 60 บาทแน่นอน เป็นเวลา 6 เดือน ระบุเฉพาะชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และมีเอกสารสิทธิ์ รายละไม่เกิน 25 ไร่

        นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือถึงมาตรการในการบริหารจัดการยางพารา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้หารือแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีเป้าหมายให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับการชดเชยรายได้จากการจำหน่ายยางพารา รายละไม่เกิน 25 ไร่ ในการประกันรายได้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีที่ราคา 60 บาท/กิโลกรัม ส่วนยางประเภทอื่นราคาจะลดหลั่นตามสัดส่วนของราคาที่กำหนดในตลาด ซึ่งในวันนี้ได้สรุปถึงรายละเอียดในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการ ต่อจากนี้จะเชิญผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง และผู้แทนเกษตรกร มาพูดคุยรับรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะผ่านการพิจารณาของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

        “ต้องการแก้ไขเรื่องยางพาราอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แก้ไขปัญหาแล้วจบกันไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทำควบคู่กันไปกับการใช้มาตรการในการประกันรายได้นี้ จะเป็นมาตรการที่จะสร้างความยั่งยืนในด้านของการตลาด ด้านผลผลิตยางพารา เป็นต้น ที่จะสามารถตัด Supply ของจากตลาดไปได้ เพื่อดึงราคาขึ้นโดยธรรมชาติ จะทำควบคู่กันไปด้วย ในเบื้องต้น ถ้าผ่านคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยและผ่าน ครม. เกษตรกรจะได้เริ่มรับเงินในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้

            ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการกับเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนโดยมีเอกสารสิทธิ์ก่อน จำนวน 1,129,336 ราย พื้นที่ 13,326,540 ไร่ และได้ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ 6 เดือน เพราะอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันยกระดับราคาขึ้นมาโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ ในส่วนของภาครัฐทั้งหมด จะมีการทำ MOU ในการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้เกิดการนำยางพารามาใช้ในประเทศให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมาย กยท. หามาตรการและแนวทางการดำเนินการกับเกษตรกรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ