ธ.ก.ส. จัดคาราวานตะลุยผลไม้ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

  •  
  •  
  •  
  •  

      นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ร่วมปล่อยตัวคาราวานรถขนมังคุด จากการรวบรวม คัดคุณภาพและกระจายผลผลิตผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) จังหวัดนครศรีธรรมราชและพังงา รวมกว่า 15 ตัน ไปจำหน่าย ณ จุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี และสมุทรปราการ

     ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำ อันเนื่องมาจากผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งได้เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รวมมังคุดที่นำมากระจายสู่ผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า 150 ตัน

       จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนมังคุดภาคใต้ได้ตามจุดต่าง ๆ ข้างต้นและในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ