จากสาวโรงงานสู่ “ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์”ปลูก “เมล่อนบินได้”โกยเดือน 1.2 แสนบาท

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

เพียงแต่สามีเป็นคนชอบ”เมล่อน” ทำให้วิถีชีวิตของอดีตสาวโรงงานในนิคมอุสาหกรรมเกตเวย์ซิติ “ปคุณา บุญก่อเกื้อ” หรือ “แก้ว”  ต้องหันมาสู่ภาคเกษตรเป็นเกษตรกรอย่างเต็มขั้น ปลูก“เมล่อน” ปลอดสารพิษ ภายใต้แนวคิด “เมล่อนบินได้” ในนาม “บ้านสวนเมล่อนบ้านโพธิ์” ที่บ้านท่าพลับ ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จงฉะเชิงเทรา

        ต่อมาได้ร่วมโครงการ “เกษตรกรรุ่นใหม่” หรือ “ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ (Young Smart Farmer :YSF) ช่วงกลางปี 2561 จากเริ่มต้นลงทุนเพียง 3,000 ทำโรงเรือนเองด้วยไม้ไผ่ ปลูกเมล่อนได้ 60 ต้น ได้ผลผลิต 60 ผล จนปัจจุบันมีสวนเมล่อน 20 โรงเรือนมาตรฐาน ปลูกได้โรงเรือนละ 300 ต้น ทำให้มีผลผลิตเมล่อนหมุนเวียนสู่ตลาดตลอดทั้งปีสร้างรายได้เฉพาะขายผลเมล่อนตกเดือนละ 1.2 แสนบาท

      ปคุณา เป็นสาวที่เดินทางมาจาก อ.ตาคลี ไปสมัครงานเป็นสาวโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จนได้พบรักกับหนุ่มระยองที่อยู่คนละโรงงานกัน หลังจากที่มีลูกด้วยกันแล้ว ไปซื้อที่รกร้างมีบ้านหนึ่งในพื้นที่ 4 ไร่ที่เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเก่า ในระหว่างที่ใช้ชีวิตรักที่นั้น สามีมีโอกาสไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ซื้อผลเมล่อนมาฝากลูกหนึ่งในราคา 3,000 บาท

        ด้วยที่สามีเป็นคนชอบรับประทานเมล่อนนั่นเอง ทำให้ ปคุณา ได้ศึกษาการปลูกเมล่อนในอินเทอร์เนต และตามเว็บไซค์ต่างๆ จนมั่นใจว่า ทำได้จึงลงทุนทำโรงเรียนปลูกเมล่อน 3,000 บาททำโรงเรือนเอง ทดลองปลูก 60 ต้น ปรากฏว่า ต้นเมล่อนขึ้นงอกงาม ให้ผลผลิตได้ 60 ผล แบ่งเก็บให้สามีรับประทาน 10 ผล ที่เหลือประกาศขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในราคาผลละ 260 บาท จึงนำมาทำทุนขยายโรงเรือน  พร้อมๆกับการไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ จึงมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer (YSF) ช่วงกลางปี 2561 จึงทำให้พบเครือข่ายเกษตรกร YSF และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งกันและกันมาตลอด

        จาก 1 โรงเรือนที่เริ่มต้น มาวันนี้ ปคุณา ขยายโรงเรือนเพิ่ม พร้อมกับหาพันเมล่อนทั้งของไทยและญี่ปุ่น ที่สามารถปลูกได้ในสภาพของดินเค็มได้ จนวันนี้เธอมีโรงเรือนปลูกเมล่อนขนาดมาตรฐาน 8×16 เมตร สามารถปลูกเมล่อนปลอดสารพิษมาตรฐาน GAP ได้โรงเรือนละ 300 ต้น โดยผลผลิตส่วนหนึ่งส่งให้บริษัทการบินไทย นำไปเสริร์ฟบนเรื่องบิน จึงเป็นที่มา ของสวนบ้านเมล่อน ผลิต “เมล่อนบินได้” อีกส่วนหนึ่งส่งให้ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ขายหน้าฟาร์ม และขายผ่านออนไลน์ โดยในแต่ละเดือนจะสร้างรายได้เฉพาะขายผลผลิตเมล่อนตกเดือนละ 1.2 แสนบาท หากร่วมค่าอาหาร กาแฟ ยำเมล่อนและอื่นที่เป็นธุรกิจของบ้านสวนแมล่อนบ้านโพธิ์และจะมีรายตกเดือนเกือบ 2 แสนบาท (รายละเอียดในคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ