สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ข้าวโพดราคาขยับขึ้น-ข้าว หมู ลดลง

  •  
  •  
  •  
  •  

          สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562


ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

        ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 549 บาท เป็นหาบละ 555 บาท

        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 435 เซนต์/บุชเชล โดยนักวิเคราะห์คาดว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) จะปรับตัวเลขผลผลิตข้าวโพดต่อเอเคอร์ในสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 ลงจากเดิม อยู่ที่ 165 บุชเชลต่อเอเคอร์ และผลผลิตโดยรวมของประเทศที่ 13,664 ล้านบุชเชล ลดลงจากตัวเลขของ USDA ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 16 ล้านบุชเชล

        เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นรวมถึงปริมาณน้ำฝนที่ลดลงในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหลักของประเทศในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศปัจจุบันยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

        สัปดาห์นี้กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 14.50 บาท เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดสมดุลกับความต้องการใช้

        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 894.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 310.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาแข็งตัวขึ้น เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 ที่ 3,883 ล้านบุชเชล และประเมินตัวเลขผลผลิตต่อเอเคอร์อยู่ที่ 48.57 บุชเชลต่อเอเคอร์ โดยคาดการณ์ทั้งสองตัวเลขต่ำกว่าที่ USDA รายงานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

        ส่วนสภาพอากาศที่แห้งอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ความชุ่มชื้นในดินลดลง และส่งผลให้ถั่วเหลืองชะลอการเติบโตได้ ในส่วนของอุปสงค์ ถึงแม้ว่าในช่วงก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่ประเทศญี่ปุ่น จะมีรายงานยอดส่งออกถั่วเหลืองไปจีน แต่หลังจากการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นก็ยังไม่มีคำสั่งซื้อยอดที่สำคัญจากจีนเข้ามายังสหรัฐฯ  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น       

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

       การเลี้ยงกุ้งในประเทศเริ่มทยอยเพิ่มขึ้น จึงมีคำสั่งซื้อปลาป่นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 37.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 31.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 28.70 บาท

       ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาลดลง

     ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ยังไม่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่ม จึงส่งผลให้ ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 436 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 429 เหรียญสหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 390 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 386 เหรียญสหรัฐฯ 

     ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,190 บาท เป็นกระสอบละ 1,180 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะลดลง


สุกร : ราคาลดลง

     ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 71-75 บาท เป็นกิโลกรัมละ 69-75 บาท จากภาวะฝนตกชุกในหลายพื้นที่ รวมถึงอาหารที่ออกมาตามฤดูกาล ส่งผลให้การบริโภคเนื้อสุกรลดลง

      ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

      สัปดาห์นี้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจึงจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคัก ขณะที่ผู้ผลิตได้ควบคุมการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค

      ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 25 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

     สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาอยู่ที่ฟองละ 2.90 บาท โดยปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดเพียงพอกับการบริโภค
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ