สุดอลังการ “ข้าวเชียงราย”บุกใจกลางกรุง จัดโร้ดโชว์ยิ่งใหญ่

  •  
  •  
  •  
  •  

จังหวัดเชียงรายเดินหน้าส่งเสริมการตลาดข้าวครบวงจร ขนผลิตภัณฑ์ข้าวจากเมืองเหนือ จัดโร้ดโชว์ยิ่งใหญ่ “เทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิดชูแนวคิด “วิถีถิ่นชาวนาเชียงราย อัตลักษณ์ข้าวไทย” ชูวิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวหนองอ้อช่วยชีวิตหมูป่า เน้นโปรโมทข้าวเชียงราย ข้าวคุณภาพดี ส่งตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภค

            เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาทางจังหวัดเชียงรายเดินหน้าส่งเสริมการตลาดข้าวเชียงรายอย่างครบวงจร ผ่านงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 ชูแนวคิด “วิถีถิ่นชาวนาเชียงราย อัตลักษณ์ข้าวไทย” พร้อมเปิดตัววิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวหนองอ้อช่วยชีวิตหมูป่า ชวนผู้บริโภคชิม และเลือกซื้อข้าวปลอดภัย คุณภาพดี มีอัตลักษณ์ จากจังหวัดเชียงราย

            ว่าที่ รต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์ ว่า จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1,253,098 ไร่ หรือเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ และเป็นพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งข้าวถือเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดเชียงรายในมูลค่าสูงถึงปีละ 7,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตข้าวอย่างเนื่อง ส่งผลให้ข้าวของจังหวัดเชียงรายหลายชนิดกลายเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก เช่น ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวเขี้ยวงู เป็นต้น

         ดังนั้นทางจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และบทบาทของข้าวในการเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดเชียงรายอย่างครบวงจร ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักในวงที่กว้างขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปข้าวให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายด้วย

         ด้านนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลข้าวเชียงราย 2562 ว่า จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเชียงราย เพื่อนำไปสู่กระแสนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการตลาด การจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของจังหวัดเชียงรายด้วย โดยงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 นี้ มีกำหนดการจัดงานขึ้น 2 ครั้ง

         การจัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้า The market Bangkok ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดแสดง / จัดจำหน่าย ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว และการจัดแสดงนิทรรศการความผูกพันข้าวกับวัฒนธรรม วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับข้าว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารคาว/หวาน /เครื่องดื่มจากข้าว พร้อมทั้งได้นำกลุ่มชาวนาผู้เสียสละพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อรับน้ำที่สูบออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจากกรณีการช่วยเหลือ13 เยาวชน นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่นำผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์จาก “ทุ่งนาพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน” มาจำหน่ายในงานด้วยตนเอง และพิเศษสุดครั้งแรกของประเทศไทย กับไฮไลท์ของงานจากร้านผัดไทยภูเก็ต บาย พ่อแดง ที่ได้นำข้าวอินทรีย์จากทุ่งนาพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาแปรรูปเป็นเส้นผัดไทย และนำมาจัดทำเป็นผัดไทยสมุนไพร 5 สี กุ้งสดจานยักษ์โดย Miss Thailand Universe 2018 ร่วมแจกฟรีในวันเปิดงานจำนวนกว่า 5,000 จาน

        ส่วนการจัดงานครั้งที่ 2 จะจัดขึ้น ณ ลานหน้าที่ว่าอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 3 –5กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมภายในงานเช่นเดียวกับการจัดงานที่กรุงเทพฯ แต่จะมีไฮไลท์ของงานเป็นการจัดทำข้าวหลามจากข้าวเหนียวเขี้ยวงู กระบอกยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 8 นิ้ว และแจกฟรีข้าวหลาม จำนวน 1,000 กระบอก จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอพานพร้อมบรรยากาศของงานจำลองท้องนา มีต้นข้าว กองฟาง เถียงนา สะพานไม้ไผ่ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมงานและได้บันทึกภาพทุ่งนาแห่งความประทับใจ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ