สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ข้าว-ไข่ไก่ ราคาขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

       สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

        ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่หาบละ 549 บาท

       ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 441 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดของสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 92% เพิ่มขึ้น 9% แต่ยังคงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี และการเพาะปลูกข้าวโพดในสหรัฐฯ ควรจะต้องเสร็จสิ้น 100% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

       อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ มีการคาดว่าบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐฯ จะมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากกว่าปกติ ทำให้ชาวไร่อาจตัดสินใจไม่ทำการเพาะปลูกในบริเวณที่มีน้ำขัง คาดว่าอาจส่งผลให้พื้นที่ที่ชาวไร่จะละเว้นจากการเพาะปลูก (Prevented Planting Acreage) ในปีนี้จะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

       สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 14.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 14.50 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 903.25 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 316.9 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน

       ขณะนี้ชาวไร่ในสหรัฐฯ ทำการเพาะปลูกถั่วเหลืองไปได้ 77% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 17% อีกทั้งสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยทั้งสองประเทศจะร่วมหารือเรื่องปัญหาการค้าบนเวที G-20 ในระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย.นี้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาลดลง

         ในสัปดาห์นี้ตลาดส่งออกปลาป่นไม่ค่อยคึกคัก เนื่องจากตลาดนำเข้าสนใจเพียงปลาป่นบางเกรด ทำให้การส่งออกมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาการลงเลี้ยงกุ้งมีปริมาณไม่มากนัก ทำให้ความต้องการอาหารสัตว์ภายในประเทศไม่มาก ไม่เร่งซื้อสินค้าเข้าเก็บ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 37.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 33.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 31.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 30.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 28.70 บาท

       ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 30.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 จากราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 25.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

        ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ดีขึ้น เนื่องจากมีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามา กอปรกับเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 433 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 436 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 381 เหรียญสหรัฐฯ

       ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคาปรับเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 จากกระสอบละ 1,210 บาท เป็นกระสอบละ 1,220 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

      ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในสัปดาห์นี้ยังคงยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาท เป็นผลจากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ร่วมกันรักษาระดับราคาสุกรหน้าฟาร์มอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้บริโภค

       ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 74)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

       สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคไม่คึกคักเนื่องจากภาวะฝนตกในหลายพิ้นที่ อย่างไรก็ตามผลผลิตไก่เนื้อยังคงสมดุลกับการบริโภค ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ จึงทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท

       ส่วนลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 25 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

      การบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้คึกคักขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลง เป็นผลจากความร่วมมือของผู้เลี้ยงที่ร่วมกันปลดไก่ยืนกรงตามมาตรการของภาครัฐ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากราคาฟองละ 2.80 บาท เป็นฟองละ 2.90 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ