สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ข้าวโพด-ไก่เนื้อราคาเริ่มขยับขึ้นแล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

       สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

        เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไร่เหลือน้อย ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ราคาเพิ่มขึ้น จากราคาหาบละ 534 บาท เป็นหาบละ 555 บาท

        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 418.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นจากการที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการเพาะปลูกข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา รวมถึงคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าปกติ จึงทำให้คาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯ ปีนี้จะมีแนวโน้มลดลง โดย ProFarmer ได้ประมาณการณ์ตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ 88 ล้านเอเคอร์ ซึ่งน้อยกว่าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ไว้ที่ 92.8 ล้านเอเคอร์

       นอกจากนี้ความคืบหน้าในการเพาะปลูกข้าวโพดยังคงล่าช้ามาก โดยปัจจุบันอยู่ที่ 58% ช้ากว่าปีก่อนที่อยู่ที่ 90% แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

        ขณะนี้พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ มีฝนตกหนัก จึงยังไม่สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ กอปรกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนจึงส่งผลต่อราคาที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังคงสมดุลกับความต้องการใช้ จึงส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.20 บาท

         ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 872 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 319 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน  เป็นราคาที่ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก จึงทำให้ความคืบหน้าในการเพาะปลูกถั่วเหลืองล่าช้ากว่าปีที่ผ่านๆ มา โดย USDA รายงานความคืบหน้าในการเพาะปลูกล่าสุดอยู่ที่ 29% ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 74% และช้ากว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่อยู่ที่ 66%

         อย่างไรก็ตามสงครามการค้าที่ยังดำเนินอยู่ รวมถึงปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ที่ระบาดในจีนขณะนี้ ทำให้คาดการณ์ว่าอุปสงค์ถั่วเหลืองบางส่วนจากจีนจะหายไป และส่งผลให้การส่งออกถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ล่าช้าด้วย โดยแนวโน้มราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

       สัปดาห์นี้ ราคาปลาป่นโดยรวมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาทรงตัว

       การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 423 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 372 เหรียญสหรัฐฯ

       ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,210 บาท และราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

       ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติอยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาท สภาวะราคาซื้อขายยังคงยืนแข็งต่อเนื่อง แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคจึงยังคงรักษาระดับราคาสุกรที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม

       ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 74)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

       ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดานี้ ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 35 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36 บาท เนื่องจากการบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้นหลังเปิดภาคเรียน

       ด้านลูกไก่เนื้อราคาเพิ่มขึ้นจากตัวละ 11.50 บาท เป็นตัวละ 12.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 22 บาท        
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

       สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.80 บาท โดยปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดกับความต้องการในการบริโภคสมดุลกัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ