สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ข้าวราขยับขึ้น-ข้าวโพดลดลงอีก

  •  
  •  
  •  
  •  

   สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562


ข้าวโพด : ราคาลดลง
         ในสัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ราคาปรับลดลง จากราคาหาบละ 540 บาท เป็นหาบละ 519 บาท
         ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 368.5 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่แข็งตัวขึ้น เนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์มีหิมะตกในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งคาดการณ์ว่าสภาพอากาศในสัปดาห์นี้จะยังคงเย็นอยู่ ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวโพดล่าช้า กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้รายงานความคืบหน้าการปลูกข้าวโพดในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 15% สูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ซึ่งอยู่ที่ 14% แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 27%

         ขณะนี้ข้าวโพดงอกแล้ว 3% อยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งห่างจากค่าเฉลี่ยเล็กน้อย โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5% แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ดีอย่างต่อเนื่องในบราซิล ทำให้นักวิเคราะห์คาดว่าผลผลิตข้าวโพดรุ่นสองฤดูกาล 2018/19 จะอยู่ที่ 68.43 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาถึง 27% แนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
         กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.75 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองมีสมดุลกับการใช้
        ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 851.75 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 300.30 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่อ่อนตัวลง โดยขณะนี้สหรัฐฯ เริ่มเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาล 2019/20 ไปแล้ว 3% ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 4% อยู่เล็กน้อย และตัวเลขเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 6%

        อย่างไรก็ตามอากาศที่หนาวเย็นในสหรัฐฯ ทำให้ตลาดกังวลว่าพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ ด้านบราซิล Céleres ปรับตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองฤดูกาล 2018/19 ขึ้นมาอยู่ที่ 115.8 ล้านตัน สูงกว่าตัวเลขที่กระทรวงเกษตรบราซิล (CONAB) คาดการณ์ไว้ที่ 113.8 ล้านตัน แต่ต่ำกว่าที่ USDA คาดการณ์ไว้ที่ 117 ล้านตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะลดลง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        การซื้อขายปลาป่นในประเทศสัปดาห์นี้ยังคงทรงตัว ด้านตลาดต่างประเทศมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และขณะนี้เปรูได้ประกาศโควต้าการจับปลารอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งผลให้ทิศทางตลาดชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตปลาป่นยังเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ปลาป่นยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท
        ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
       ในสัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวขาวในตลาดต่างประเทศราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเริ่มมีคำสั่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 422 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาจากราคาตันละ 372 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 373 เหรียญสหรัฐฯ
        ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศทรงตัว ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,210 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ราคากระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
        ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้สุกรกินอาหารได้น้อยลง การเจริญเติบโตจึงช้าลง ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลง การเลี้ยงสุกรต้องใช้เวลานานขึ้น ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น สภาวะดังกล่าวทำให้ราคาสุกรยืนแข็งอย่างต่อเนื่อง

        อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือกับ สมาคม สหกรณ์ ชมรม ทุกภูมิภาค ให้จำหน่ายสุกรมีชีวิตในราคาไม่เกิน 75 บาท โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคได้ช่วยกันรักษาระดับราคาดังกล่าว แม้ว่าจะมีต้นทุนสูงขึ้นก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค        
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาอยู่ที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 72)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
        สภาพอากาศร้อนจัดในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ไก่เนื้อมีการเจริญเติบโตช้าลง แต่ปริมาณเนื้อไก่ยังคงสมดุลกับการบริโภค ทำให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท
       ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาเพิ่มขึ้นจากตัวละ 15 บาท เป็นตัวละ 18 บาท        
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
       ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.60 บาท จากปริมาณผลผลิตที่สมดุลกับการบริโภค โดยสภาพอากาศร้อน รวมถึงเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือในการปลดแม่ไก่ยืนกรง ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดลดลง แต่ความต้องการบริโภคยังไม่สูง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง
ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF