สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์มีแต่ทรง ยกเว้นข้าวลดลง

  •  
  •  
  •  
  •  

     สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 9-12 เมษายน 2562


ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

เนื่องด้วยกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้รถขนส่งผลผลิตข้าวโพดหยุดวิ่ง จึงมีผลผลิตเข้าสู่ท้องตลาดน้อยลง แต่ยังคงเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 540 บาท
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 361.75 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดแข็งตัวขึ้น จากการที่กระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) ปรับตัวเลขข้าวโพดส่งออกของประเทศจาก 2,375 ล้านบุชเชล คาดการณ์ในเดือนที่ผ่านมา ลงไปที่ 2,300 ล้านบุชเชล และปรับสต๊อกข้าวโพดของประเทศขึ้น 200 ล้านบุชเชล เป็น 2,035 ล้านบุชเชล ขณะที่การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแถบอเมริกาใต้ที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเอื้ออำนวย ทำให้มีการคาดว่าผลผลิตข้าวโพดในบริเวณดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น และ USDA คาดว่าผลผลิตในประเทศอาร์เจนตินาจะอยู่ที่ 47 ล้านตัน ส่วนผลผลิตในประเทศบราซิลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 96 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศทางด้านประเทศอเมริกายังคงเป็นที่น่ากังวลเนื่องจากคาดว่าปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นอีกในสัปดาห์นี้ แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดต่างประเทศคาดว่าจะทรงตัว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในท้องตลาดสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.75 บาท
       ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 902 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 310.1 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ราคาถั่วเหลืองในสัปดาห์นี้แข็งตัวขึ้น สืบเนื่องจากสต๊อกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงจาก 900 ล้านบุชเชลในเดือนที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 895 ล้านบุชเชล โดยตัวเลขถั่วเหลืองนำเข้าอยู่ที่ 17 ล้านบุชเชล ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 3 ล้านบุชเชล

        ขณะที่ตัวเลขส่งออกยังคงอยู่ในระดับเดิมที่ 1,875 ล้านบุชเชล ด้านผลผลิตถั่วเหลืองในแถบอเมริกาใต้ USDA ยังคงตัวเลขผลผลิตของอาร์เจนตินาไว้ที่ 55 ล้านตัน และคาดว่าผลผลิตของบราซิลจะเพิ่มขึ้น 500,000 ตัน เป็น 117  ล้านตัน ทั้งนี้ Safra ซึ่งเป็นบริษัทเทรดเดอร์เอกชนของบราซิล รายงานว่าถั่วเหลืองในบราซิลได้ถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วร้อยละ 83 มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 79
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

         สัปดาห์นี้ราคาปลาป่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกยังดำเนินการได้ต่อเนื่อง ขณะที่เปรูยังไม่ประกาศโควต้าการจับปลา ทำให้ผู้นำเข้าต้องหาแหล่งนำเข้าจากประเทศอื่น สำหรับประเทศมีการเร่งสต๊อกสินค้า สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่โรงงานผู้ผลิตต้องเร่งผลิตอาหารป้อนให้กับฟาร์มต่างๆ โดยปริมาณปลาป่นยังมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์นที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท
         ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาลดลง

      การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 433 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 432 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 375 เหรียญสหรัฐฯ
        ส่วนตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,230 บาท ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาทรงตัว

       ในสัปดห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกัน ด้านผลผลิตสุกรที่ออกสู่ตลาดลดลง สุกรตัวเล็ก เนื่องจากผลกระทบของสภาพอากาศร้อนทำให้สุกรโตช้า แต่ยังคงมีผลผลิตเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ยืนราคาอยู่ที่ 72-78 บาทต่อกิโลกรัม
        ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

       การบริโภคเนื้อไก่ช่วงสัปดาห์นี้ยังคงทรงตัว ขณะที่ปริมาณไก่ใหญ่สะสมมีน้อยลงและสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท
       ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 10 บาท        
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

       ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท จากการความสมดุลของการบริโภคและปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาไข่ไก่มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจากเทศกาลสงกรานต์จากการบริโภคที่คาดว่าจะฟื้นตัว กอปรกับความร่วมมือในการปลดแม่ไก่ยืนกรงของเกษตรกร และผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนจัดที่จะมีต่อผลผลิตไข่ไก่
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ