สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ มีแต่ข้าวที่ราคาขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

           สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 25-29 มีนาคม 2562


ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
       ในช่วงสัปดาห์นี้บางพื้นที่มีฝนตก กระทบกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ต้องชะลอตัว อย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ยังคงมีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ราคาทรงตัวที่หาบละ 540 บาท
      ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 เมษายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 362.75 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯ ปีนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 92.8 ล้านเอเคอร์ สูงกว่าตัวเลขของปีที่แล้วที่ 89.1 ล้านเอเคอร์และสูงสุดในรอบ 3 ปี

      ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมจากพายุฤดูหนาวในขณะนี้ รวมถึงการพยากรณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะยังคงสูงกว่าระดับปกติ ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกจริงน่าจะลดลงจากนี้อีก ส่วนสต๊อกข้าวโพดในสหรัฐฯ ณ ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 8,605 ล้านบุชเชล ซึ่งต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ 8,892 ล้านบุชเชล แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดต่างประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
        เนื่องจากสหรัฐฯ ยังประสบกับภาวะน้ำท่วม ทำให้พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองและสถานที่จัดเก็บสินค้าเสียหาย กอปรกับไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ แต่ปริมาณยังคงเพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.75 บาท
ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 เมษายน 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 898.75 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 311 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน

       กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในปีนี้ว่าจะลงลด โดยประกาศตัวเลขพื้นที่อยู่ที่ 84.6 ล้านเอเคอร์ ลดลงจาก 89.2 ล้านเอเคอร์ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายภายใน 2-3 เดือนข้างหน้า เกษตรกรในสหรัฐฯ มีโอกาสที่จะหันมาปลูกถั่วเหลืองมากขึ้น ทำให้พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองอาจเพิ่มขึ้นจากตัวเลขปัจจุบัน ด้านสต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ยังคงมีค่อนข้างสูงที่ 2,715 ล้านบุชเชล ซึ่งสูงกว่าตัวเลข ณ ไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ 2,109 ล้านบุชเชล
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ยังคงทรงตัว เนื่องจากผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศยังรอโควต้าจับปลาของเปรู ที่คาดว่าจะประกาศก่อนสงกรานต์ ส่าวนตลาดในประเทศโรงงานผลิตอาหารสัตว์ยังเดินหน้าทำสต๊อกก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ยืนราคา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคายืนที่กิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคายืนที่กิโลกรัมละ 30.70 บาท
       ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
       สัปดาห์นี้ยังคงมีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 426 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 433 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 376 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 375 เหรียญสหรัฐฯ
       ส่วนตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,210 บาท เป็นกระสอบละ 1,230 บาท ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาทรงตัว
       ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ยืนราคาอยู่ที่ 72-78 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากปริมาณผลผลิตสุกรสอดคล้องกับความต้องการบริโภค ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
         ปริมาณไก่ใหญ่สะสมในสัปดาห์นี้ลดลง แต่ยังคงเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท
       ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 10 บาท        
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
        ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์ยังคงลดลง จากผลของสภาวะอากาศร้อนจัด ขณะเดียวกัน ความร่วมมือของเกษตรกรที่เร่งปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพื่อรักษาสมดุลปริมาณผลผลิต ทำให้ปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดใกล้เคียงกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ยืนราคาที่ฟองละ 2.50 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ