สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ราคามีทรงกับทรุดยกเว้นไก่เนื้อ

  •  
  •  
  •  
  •  

    สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562


ข้าวโพด : ราคาลดลง
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับราคาลดลงจากหาบละ 594 บาท เป็นหาบละ 582 บาท เนื่องจากในสัปดาห์นี้มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 376.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องมาจากการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกายังไม่มีข้อสรุป อีกทั้งการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดในอาร์เจนตินาที่มีปริมาณมากขึ้นจากสภาพอากาศที่ดีและปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ และรายงานการผลิตเอทานอลของสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการผลิตของสัปดาห์ก่อนหน้าและของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) รายงานการส่งออกในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 พบว่ามีตัวเลขส่งออกสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท โดยราคาเมล็ดถั่วเหลืองมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น เนื่องจากผลผลิตในประเทศบราซิลลดลงเพราะความแห้งแล้งอีกทั้งความไม่แน่นอนของข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน
ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 915.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นเล็ก้อย ด้านกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 310 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลที่เคยประสบปัญหาแห้งแล้ง กลับได้รับปริมาณน้ำฝนในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนประเทศอาร์เจนตินา Buenos Aires Grains Exchange ได้รายงานความคืบหน้าการปลูกถั่วเหลืองว่าร้อยละ 49.5 ของการปลูกอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก และมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 24.5 ในขณะที่ร้อยละ 11.8  อยู่ในเกณฑ์แย่และแย่มาก ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ร้อยละ 22.8  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาลดลง
เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำให้ตลาดส่งออกปลาป่นของจีนไม่มีคำสั่งซื้อ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ลดลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากราคากิโลกรัมละ 45.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 43.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.70 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 37.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 จากกิโลกรัมละ 33.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 31.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน


ข้าว : ราคาลดลง
ในสัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศชะลอตัวลง ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกในสัปดาห์นี้ลดลง โดยราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากตันละ 433 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 426 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 379 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 381 เหรียญสหรัฐฯ
ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ไม่ค่อยคึกคัก โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,230 บาท เป็นกระสอบละ 1,200 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,060 บาท  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
การบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ขณะที่ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 71-78 บาทต่อกิโลกรัม
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 70)
แนวโน้ม:คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น
เทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง ส่งผลให้ความต้องการไก่เนื้อสำหรับไหว้เจ้ามีเพิ่มขึ้น ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้จึงปรับเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 34 บาท        
ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 15 บาท        
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่ฟองละ 2.60 บาท เนื่องจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดมีเพียงพอกับความต้องการบริโภค
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ