สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ มีแต่หมูที่ราคาขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

        สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์  วันที่ 21-25 มกราคม 2562


ข้าวโพด : ราคาลดลง
สัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับราคาลดลงจากหาบละ 597 บาท เป็นหาบละ 594 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 378.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง มาจากความต้องการของตลาดยังคงรอผลจากการเจรจาด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ส่วนผลผลิตสต๊อกข้าวโพดในสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่สภาพอากาศของประเทศบราซิลประสบกับความแห้งแล้งที่มีมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเพาะปลูกในประเทศอาร์เจนตินายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า สัปดาห์นี้ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท โดยราคาเมล็ดถั่วเหลืองมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น เนื่องจากจีนเริ่มมีการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ในปริมาณที่มากขึ้น
ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 915 เซนต์/บุชเชล ราคาถั่วเหลืองปรับสูงขึ้น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลยังประสบกับภาวะความแห้งแล้ง และมีคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองในฤดูกาลผลิต 2018/19 ลดลงอยู่ที่ 117 ล้านตัน ส่วนทางด้านสหรัฐฯ IEG Vantage ได้ลดตัวเลขการคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ สำหรับฤดูกาลนี้ลงไปจากตัวเลขที่ USDA คาดการณ์ อยู่ที่ 86.2 ล้านเอเคอร์
สำหรับกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2562 ราคาอยู่ที่ 312.90 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำให้ตลาดส่งออกปลาป่นของจีนมีคำสั่งซื้อไม่มากนัก สถานการณ์ปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 37.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ปรับสูงขึ้นเนื่องมาจากค่าเงินบาทที่แข็งตัว โดยราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 432 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 433 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 377 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 379 เหรียญสหรัฐฯ
ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,230 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,060 บาท  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น
ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้การบริโภคเนื้อสุกรยังคงดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสุกรปรับตัวตามความต้องการบริโภค โดยราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 72-78 บาทต่อกิโลกรัม
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาเพิ่มขึ้นที่ตัวละ 2,000 บาท (บวก/ลบ 70)
แนวโน้ม:คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้การบริโภคไก่เนื้อไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท        
ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่เพิ่มขึ้นเป็นตัวละ 15 บาท ผลมาจากราคาไข่ไก่ที่ปรับสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
การบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.60 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ