สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ข้าวโพดขยับขึ้นอีกครั้ง

  •  
  •  
  •  
  •  

                        สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

                                          วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561


ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
        ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้ลดน้อยลงเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ตลอดจนคุณภาพของผลผลิตในเขตภาคเหนือได้รับผลกระทบจากภาวะฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคาหาบละ 597 บาท เป็นหาบละ 606 บาท
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 381.75 เซนต์/บุชเชล ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการที่มีข่าวว่าจีนมีแผนซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม 2562 โดยมีข่าวว่าจีนตั้งใจจะเพิ่มการใช้เอทานอลที่ผลิตจากข้าวโพดให้มากขึ้น กอปรกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ปรับตัวเลขคาดหมายสต็อกข้าวโพดของประเทศในช่วงสิ้นปี 2561/2562 ต่ำกว่าเดิมเล็กน้อย อย่างไรก็ตามข่าวกระแสอื่นกลับเห็นว่าจีนน่าจะซื้อเอทานอลจากสหรัฐฯ หรือบราซิล แทนการซื้อข้าวโพดโดยตรง ดังนั้นการที่ราคาข้าวสาลีและถั่วเหลืองอ่อนตัว รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น จึงทำให้การส่งออกข้าวโพดสหรัฐฯ เสียเปรียบ คาดว่าแนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศอาจจะปรับตัวลดลงได้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
        ในสัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองที่ออกสู่ตลาดเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 14.60 บาท ทั้งนี้คาดว่าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ราคามีแนวโน้มลดลงจากการคาดการณ์ว่าจะมีกากถั่วเหลืองออกสู่ตลาดมากขึ้น
        ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2562 ราคาอยู่ที่ 900.0 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 307.80 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากมีความวิตกน้อยลงจากที่มีการคาดว่าจะเกิดการลดพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองครั้งใหญ่แล้วหันไปปลูกข้าวโพด ซึ่งโอกาสนั้นแผ่วลงแล้ว จากราคาถั่วเหลืองที่ยังคงดีอยู่ จากการที่จีนเริ่มซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆนี้ แม้ปริมาณสั่งซื้อจะไม่มากนัก ขณะเดียวกันสต๊อกผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ยังคงมีมากเป็นประวัติการณ์ และเพียงพอกับความต้องการของตลาด ส่วนภาวะแล้งในบราซิลในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับการเพาะปลูกไม่มากนัก และคาดว่าบราซิลยังคงได้ผลผลิตถั่วเหลืองมากเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นปี 2562 ดังนั้นในระยะสั้นราคาถั่วเหลืองอาจจะยืนอ่อนลงมาหาแนวรับในระดับที่ต่ำลง ระหว่างที่รอจีนเข้าซื้อถั่วเหลืองชุดใหม่ซึ่งยังไม่แน่นอนในขณะนี้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        ช่วงสัปดาห์นี้การจับปลาของเปรูจะคืบหน้ามากขึ้น สามารถจับปลาได้แล้วกว่า 1.6 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณประมาณกว่า 70% แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วง low season ทำให้คำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการในประเทศผู้นำเข้ามีไม่มากนัก ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 37.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน


ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
        ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ปรับขึ้นเล็กน้อย จากราคาตันละ 425 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 426 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ทรงตัวอยู่ที่ตันละ 364 เหรียญสหรัฐฯ
ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,250 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,050 บาท    
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคายืนแข็ง
        ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในช่วงสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและใกล้เทศกาลวันหยุดยาว ส่งผลให้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยืนแข็งที่ 62-69 บาทต่อกิโลกรัม
        ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ตัวละ 1,700 บาท (บวก/ลบ 60)
แนวโน้ม:คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
        ในสัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดยังมีต่อเนื่องและเพียงพอกับการบริโภคที่ดีขึ้น ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท ทั้งนี้มีแนวโน้มความต้องการบริโภคที่มากขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ใกล้มาถึง
        ส่วนลูกไก่เนื้อยืนอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาทรงตัวที่ตัวละ 11 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
        ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ