เริ่มแล้วงานเทศกาลข้าวไทย 2561“ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง”

  •  
  •  
  •  
  •  

เริ่มแล้ว “งานเทศกาลข้าวไทย 2561” ชูแนวคิด “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง” หวังประชาสัมพันธ์รณรงค์ข้าวไทย สู่กระแสนิยม เชื่อมโยงตลาด เพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชนข้าวไทย เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติเห็นคุณค่าของข้าวไทยที่ดีกว่าข้าวอื่นๆ 

        นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย ๒๕๖๑ (Thai Rice Festival 2018)โดยกรมการข้าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24  ธันวาคม 2561 ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ข้าวไทย สู่กระแสนิยม เชื่อมโยงตลาด เพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชนข้าวไทย เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติเห็นคุณค่าของข้าวไทยที่ดีกว่าข้าวอื่นๆ ทั่วโลกในมิติต่างๆ พร้อมเชื่อมโยงข้าว และข้าวตลาดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการพบผู้บริโภคข้าวเมืองกรุงและนักท่องเที่ยว 

        อีกทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าข้าว ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญด้านการรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว และรายได้ของชาวนาไทย โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”

         นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง” เป็นการจัดงานผนวกกับมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบวัฒนธรรม วิถีข้าว วิถีไทย ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีทั่วทุกภาค ร้านอาหารหลากหลาย ทั้งอาหารปรุงสุก อาหารแปรรูป และนวัตกรรมจากข้าว สะท้อนวัฒนธรรม ที่แสดงถึง วิถีข้าว วิถีไทย อัตลักษณ์ ของชุมชนในแต่ละภาค นี้เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ซึ่งได้รวบรวมข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน สินค้า OTOP ทุกภูมิภาค และสินค้านวัตกรรม อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน มาจัดแสดงและจำหน่าย 

        นอกจากนี้ ยังมีลานวัฒนธรรมข้าวไทย  แสดงถึงความผูกพันข้าวกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน อาทิ วงดนตรีพื้นบ้าน การแข่งขันเพื่อสร้างสีสัน และอนุรักษ์และอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวนา  กิจกรรมการประกวดแข่งขันสุดยอดข้าวอร่อยประจำงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ประเภทข้าวเจ้า และข้าวเหนียว  ชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และไฮไลท์ของงานมีการจัด Landmark พื้นที่กว่า 400 ตารางเมตรโดยจำลองท้องทุ่งนา กองฟาง เถียงนา สะพานทางเดินไม้ไผ่ และหุ่นฟางข้าวหลากหลายรูปแบบ ให้นักท่องเที่ยวบันทึกภาพแห่งความประทับใจและความทรงจำที่ได้มาร่วมงานเทศกาลข้าวไทยในปีนี้

         ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายภายในงานเป็นข้าวตลาดเฉพาะ และข้าวเฉพาะถิ่นคุณภาพสูง ผ่านระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI เป็นต้น ดังนั้น ในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงขอเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเป็นของขวัญส่งความสุขให้กันต่อไป ซึ่งงานเทศกาลข้าวไทย (Thai Rice Festival 2018) ถือเป็นงานส่งความสุขปีใหม่ 2562 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบให้เกษตรกร และประชาชน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ