สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ทุกรายการราคาไม่ขยับ

  •  
  •  
  •  
  •  

           สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

                             วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาอยู่ที่หาบละ 609 บาท แต่มีแนวโน้มยืนอ่อน เนื่องจากเกษตรกรทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก็บเกี่ยวผลผลิตมากขึ้น
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 374.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่สูงขึ้นเพราะการเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ออกไป 90 วัน อีกทั้งเกษตรกรชะลอการขายเพื่อรอราคา โดยแนวโน้มราคายืนแข็งแต่ขึ้นอยู่กับว่าภาวะส่งออกจะดีขึ้นหรือไม่
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.00 บาท
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2562 ราคาอยู่ที่ 913.50 เซนต์/บุชเชล  เป็นราคาที่กระเตื้องขึ้นหลังจากจีนและสหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการตอบโต้ทางอากรนำเข้าสินค้าเป็นเวลา 90 วัน แม้แนวโน้มราคายืนแข็งแต่ต้องติดตามว่าจีนจะเปิดการซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ ครั้งใหม่หรือจะยอมยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้าถั่วเหลืองจากอัตรา 25% หรือไม่ กอปรกับผลผลิตถั่วเหลืองบราซิลกำลังจะออกใหม่เร็วๆ นี้ และปริมาณสต็อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มมากที่สุดในประวัติการณ์ จึงต้องรอดูเหตุการณ์ต่อไปด้วย
สำหรับกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 311.90 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
เนื่องจากคำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการในประเทศผู้นำเข้ามีไม่มากนัก ส่งผลให้ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท
ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 37.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาทรงตัว
การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 422 เหรียญสหรัฐฯ เช่นเดียวกับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ที่ยืนราคาตันละ 361 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,250 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่กระสอบละ 1,050 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวส่งผลให้การบริโภคเนื้อสุกรยังคงดีต่อเนื่อง โดยราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่ 60-69 บาทต่อกิโลกรัม
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท (บวก/ลบ 60)
แนวโน้ม:คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงการท่องเที่ยวปลายปี  ส่งผลให้การบริโภคเนื้อไก่ยังดีอย่างต่อเนื่อง  ปริมาณไก่ใหญ่สะสมจึงลดลง  ทำให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 11 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ในสัปดาห์นี้ทรงตัว
เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ