เกษตรกรรู้จักคำว่า FTA ขนาดไหน? ภารกิจนี้กรมเจรจาการค้าฯกำลังดำเนินการ(ดูคลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

                       เกษตรกรไทยรู้จักคำว่า FTA ขนาดไหน?

        กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือพันธมิตรสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี โดยเดินสายให้ความรู้แก่แกษตรกร สร้างการรับรู้ถึงการค้าเสร (FTA) ที่กำลังมีผลต่อภาคการเกษตรอย่างมากในปัจจุบัน (ดูคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ