เกษตรไทยน่ากลัว ในมุมมอง “ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร” ไทยเสียแชมป์เกือบหมดแล้ว!(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

           ดร.วรชาติ  ดุลยเสถียร ผู้เชี่ยวชาญการจัดการโซ่อุปทานด้านเกษตร CLMV (กัมพูชา- สปป.ลาว-มาเลเซีย –เมียนมา) และอุปนายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ซึ่งคลุกคลีอยู่ในธุรกิจภาคการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้าน ได้สะท้อนถึงภาคการเกษตรของไทย ผ่านเวทีสัมมนาเรื่อง “การจัดการปุ๋ย โรค แมลง วัชพืช อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” จัดโดยชมรมสื่อเกษตรดิจิทัลและเอสเอ็มอีไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ อาคารสารนิเทศน์ 50  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561ที่ผ่านอย่างสนใจ (ชมคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ