สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ มีแต่ทรงตัว

  •  
  •  
  •  
  •  

          สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

                   วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาอยู่ที่หาบละ 609 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยอยู่ที่ 360.50 เซนต์/บุชเชล เนื่องจากภาวะเก็บเกี่ยวในช่วงสุดท้าย และอุปทานในภาพรวมทั้งโลกมีปริมาณสูง แต่แนวโน้มราคายืนแข็ง จากแรงกดดันของภาวะเก็บเกี่ยวที่จะบรรเทาลง และยังต้องรอสรุปผลการเจรจาระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐอเมริกา ในการประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงบัวโนส ไอเรส ประเทศอาเจนตินา ว่าปัญหาความขัดแย้งด้านการค้าจะคลี่คลายลงหรือไม่
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.00 บาท
ส่วนราคากากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลือง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2562 ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 890.50 เซนต์/บุชเชล สืบเนื่องจากอุปสงค์การส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ดีขึ้น โดยที่เงินดอลลาร์อ่อนลง กอปรกับสถานการณ์เศรษฐกิจในอาร์เจนตินาที่อาจกระทบต่อการส่งออก แนวโน้มราคาถั่วเหลืองจึงน่าจะยืนแข็ง โดยต้องติดตามผลการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯต่อไป
ด้านกากถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาสูงขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 307.90 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
เนื่องจากยังอยู่ในช่วง low season คำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการในประเทศผู้นำเข้าในสัปดาห์นี้จึงมีไม่มากนัก ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 45.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท
ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 37.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว
ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาตันละ 422 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 355 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 361 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,020 บาท เป็นกระสอบละ 1,050 บาท ทั้งนี้ราคาข้าวที่ปรับสูงขึ้นเนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น โดยข้าวขาวมีคำสั่งซื้อจาก ฟิลิปปินส์ 80,000 ตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
        สัปดาห์นี้ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยืนราคาอยู่ที่ 65-69 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ตลาดยังคงมีปัจจัยบวกจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่คาดว่าความต้องการจะกระโดดสูงขึ้น ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท (บวก/ลบ 64)
แนวโน้ม:คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท เนื่องจากการบริโภคเนื้อไก่ยังคงดีอย่างต่อเนื่อง จากเทศกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณไก่ใหญ่ลดลง สมดุลกับปริมาณการบริโภค
ส่วนลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 11 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท จากมาตรการภาครัฐที่ให้เร่งลดปริมาณไข่ไก่สะสม
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ