รพ.ตำรวจ เลือก CPF ให้บริการอาหารผู้ป่วยใน

  •  
  •  
  •  
  •  


นายอมร อำไพรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริการอาหาร (Food Service) บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เปิดเผยว่า ซีพีเอฟผ่านการพิจารณาจากโรงพยาบาลตำรวจให้เข้าทำการบริการอาหารเพื่อผู้ป่วยใน ซึ่งถือเป็นการร่วมงานกับโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐเป็นแห่งแรก เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและมีสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมให้ผู้ป่วยในทุกราย สร้างความมั่นใจแก่ญาติและแพทย์ผู้ทำการรักษาในการร่วมกันฟื้นฟูสภาพร่างกายแก่ผู้ป่วย

“ที่ผ่านมาเราให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ภายในโรงพยาบาลเอกชนเป็นหลัก และครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้เข้าให้บริการกับโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วนแก่ผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น” นายอมรกล่าว

สำหรับอาหารสำหรับผู้ป่วยในดังกล่าว จะประกอบด้วย อาหารธรรมดา อาหารอ่อน อาหารเหลวใส อาหารเหลวข้น และอาหารสำหรับญาติ-ผู้เฝ้าไข้ นอกจากนี้ ยังมีอาหารที่แยกตามประเภทผู้ป่วย เช่น อาหารหลังคลอด อาหารเด็ก อาหารตะวันตก และอาหารเฉพาะโรคที่จัดทำตามคำสั่งแพทย์ โดยซีพีเอฟจะมีนักโภชนาการที่ทำงานร่วมกันกับแพทย์และนักโภชนาการของโรงพยาบาล ซึ่งจะคำนึงถึงการจัดการเมนูอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย มีการคำนวณปริมาณสารอาหารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักโภชนาการ แต่ยังคงรักษาความน่ารับประทานและรสชาติที่ดี ขณะเดียวกันยังมีทีมตรวจสอบคุณภาพมืออาชีพ (QA) ทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการและคุณภาพของอาหารอย่างเข้มงวดด้วย

ปัจจุบัน โรงพยาบาลตำรวจมีเตียงให้ผู้บริการผู้ป่วยจำนวน 630 เตียง แบ่งเป็น ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วย VIP ซึ่งผู้ป่วยในทั้งหมดนี้ จะได้รับอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยการให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ในด้านโภชนาการนั้น ต้องสะอาด มีคุณภาพ และมีสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนบัญญัติ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย โดยซีพีเอฟ จะเริ่มให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ในทุกประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

การให้บริการอาหารผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการเป็น Food Service Provider ของซีพีเอฟ เพื่อให้บริการด้านอาหารทุกรูปแบบ รองรับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้เข้าให้บริการอาหารผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขารามอินทรา โดยได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยและญาติ จากโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นอย่างดี สำหรับการให้บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจนี้ จะเป็นการยกระดับการให้บริการด้านอาหารในโรงพยาบาลรัฐซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มความประทับใจแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างแน่นอน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ