ชู”ตราสัญลักษณ์”ขับเคลื่อนตลาดกลางสินค้าเกษตร-ตลาดสด

  •  
  •  
  •  
  •  

อธิบดีกรมการค้าภายใน มั่นใจตราสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตร-ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ที่ชนะการประกวด จะเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพและมาตรฐานของตลาดที่เป็นสากล ชี้จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับระบบตลาดฐานราก ให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคด้วย และยังเป็นการเชิญชวนประชาชนให้มาใช้บริการมากขึ้น

         นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสด ภายใต้การส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ปัจจุบันนับว่ามีบทบาทต่อการสร้างระบบการซื้อขายที่รักษาสิทธิผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากข้อกำหนดของการเข้าร่วมกับกรมการค้าภายในตลาดเหล่านี้จึงต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยเรื่องของสินค้าในตลาดรวมถึงมีระบบการซื้อขายที่เป็นธรรม ชัดเจน

[adrotate banner=”3"]

          นอกจากนี้สามารถตรวจสอบได้ อาทิ การตรวจสอบเครื่องชั่ง การแสดงป้ายราคาสินค้า การตรวจสอบสารพิษ การต่อรองราคาสินค้าได้อย่างเสรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านระบบตลาดจึงถือได้ว่าตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสดในการส่งเสริมของกรมการค้าภายในเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง สอดคล้องกับนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง พร้อมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งทางกรมการค้าภายในได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบตลาดในระดับฐานราก ที่เป็นมนต์เสน่ห์และวิถีชีวิตที่สะท้อนความเป็นไทยมาอย่างยาวนาน จึงได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมมาโดยตลอด

         ล่าสุดได้จัดทำโครงการสร้างภาพลักษณ์ของตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสด ภายใต้การดูแลของกรมการค้าภายใน ซึ่งมีตลาดกลางที่ดูแลอยู่ 4 ประเภท คือ 1.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 2.ตลาดปลาสวยงานและสัตว์เลี้ยง 3.ตลาดกลางผักและผลไม้ 4.ตลาดกลางสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ  54 แห่งทั่วประเทศ และตลาดสดอีก 359แห่ง ด้วยการจัดประกวดออกแบบตราสสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสดขึ้นมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจร่วมส่งผลงนเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้นกว่า 232 ผลงาน”

          ในจำนวนนี้แบ่งเป็นตราสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตรจำนวน 123 ผลงาน และตราสัญลักษณ์ตลาดสดจำนวน 109 ผลงาน ผลจากการคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมตัดสิน อาทิ ผู้แทนกรมการค้าภายใน สถาบันการศึกษาภาควิชาด้านการออกแบบกราฟฟิก และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อพิจารณาตัดสินให้เหลือเพียงประเภทละ 4 ผลงานนั้น คือรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศจำนวน 1 ผลงาน และรางวัลชมเชยจำนวน 2 ผลงาน ใน 2 ประเภทตลาด รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล มูลค่าเงินรางวัลรวมกว่า 200,000บาท ซึ่งทางกรมการค้าภายในได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา

          สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน รางวัลชนะเลิศได้แก่นายวีระพงษ์ อมรสิน รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศได้แก่นายศุภชัย วงษ์บุตร รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยได้แก่นายบำรุง อิศรกุลและนายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม รับเงินรางวัลท่านละ10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรจากกรมการค้าภายใน

         ส่วนผู้ชนะประกวดตราสัญลักษณ์ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ผู้ชนะเลิศได้แก่นายศุภชัย วงษ์บุตร รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศได้แก่นายบำรุง อิศรกุล รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยได้แก่นายกมล บุญญารัชต์และนายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล รับเงินรางวัลท่านละ10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรจากกรมการค้าภายใน

        “จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการการันตีคุณภาพและมาตรฐานของตลาดที่เป็นสากล เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับระบบตลาดฐานรากให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคและยังเป็นการเชิญชวนประชาชนให้มาใช้บริการตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ที่มีระบบมาตรฐานมากขึ้น”นายบุณยฤทธิ์ กล่าว

ที่มาภาพ : mwsc.dit.go.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ