ลิ้นจี่คุณภาพจากพะเยา ซื้อได้เลยปีละหนถึงสิ้น พ.ค.61 นี้

  •  
  •  
  •  
  •  

  

                                                                     ขอบคุณภาพจาก : sanook.com

อ.ต.ก. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพดี จากเกษตรกรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิด “ลิ้นจี่คุณภาพ หอมอร่อย หวานลิ้น ปีละหน” โดยจะจัดหลายจุดจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 นี้

           องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพดีจากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยมและลิ้นจี่ห่อของเกษตรกรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่มีคุณภาพดี

         สำหรับผลลิตที่นำมาจำหน่าย เกษตรกรได้ผลิตลิ้นจี่ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ด้วยการจัดการคุณภาพด้านการผลิต โดยใช้วิธีการห่อผล  ทำให้ลิ้นจี่มีผิวสดแดง อมชมพู ลดการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้ว มีรสหวาน หอม เนื้อแห้ง และอร่อย และได้รับการรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน Q จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาจำหน่ายหน้าสวน

[adrotate banner=”3"]

        ทั้งนี้ อ.ต.ก.ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในการคัดเลือกเกษตรกรและลิ้นจี่จากสวนที่ได้ผลิตตามขั้นตอนบำรุงรักษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่เริ่มผลิดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ และกระจายผลผลิตคุณภาพดีของเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ในช่วงที่ผลผลิตสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อ.ต.ก.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดหาพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตไปนำจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และกรมศุลกากร

          จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เลือกซื้อและลิ้มลองรสชาดลิ้นจี่คุณภาพดีจากเกษตรกรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ที่

        ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2561

        ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (เฉพาะวันทำงาน) ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 , 21 – 25 พฤษภาคม 2561

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สำนักงานใหญ่ (เฉพาะวันทำงาน) ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 , 21 – 25 พฤษภาคม 2561

        กรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2561

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ