ดันเนื้อไก่สุก ลูกไก่พันธุ์ เมล็ดปาล์มไปยังฟิลิิ่นส์น้ำมัน

  •  
  •  
  •  
  •  

“กฤษฎา” ถกทูตฟิลิปปินส์กรุยทางดันส่งออกเนื้อไก่ปรุงสุก ลูกไก่พันธุ์ เมล็ดปาล์มน้ำมัน พร้อมกระชับความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้เอ็มโอยูของสองประเทศ หวังลดอุปสรรคการค้าเอื้อเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่ม

         นายกฤษฏา   บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางเมรี    โจเอ แบร์นาร์โด – อารากน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ว่า สาระสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันครั้งนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการเกษตร และการสินค้าเกษตรระหว่างไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่นอกจากทั้งสองประเทศเห็นพ้องร่วมกันผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ หรือ เอ็มโอยู ซึ่งครอบคลุมด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ผ่านการประชุมคณะทำงานร่วมทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องตามพันธกรณีภายใต้เอ็มโอยู ให้มีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงแล้ว

[adrotate banner=”3"]

         ทั้งฝ่ายยังได้หารือเรื่องการผลักดันการส่งออกสินค้าประเทศระหว่างกันเพิ่มขึ้นทั้งสินค้าเกษตรเดิม ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ซึ่งฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากไทย มูลค่า 3,687 ล้านบาท เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกที่ล่าสุดฟิลิปปินส์ได้ให้การรับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปปรุงสุกของไทยแล้วจำนวน 7 โรงงาน และอยู่ระหว่างการพิจารณาผลของทางการฟิลิปปินส์อีก 2 โรงงานแล้ว ยังรวมถึงสินค้าเกษตรใหม่ที่ได้ฝากทางท่านทูตติดตามความก้าวหน้าผลการพิจารณาการนำเข้าสินค้าเกษตจากไทยด้วย ได้แก่ ลูกไก่พันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  ขณะที่ทางฟิลิปปินส์มีความประสงค์จะส่งออกอะโวคาโดมายังประเทศไทย รวมถึงพืชอีกจำนวน 8 รายการ ได้แก่ (1) สับปะรด ได้แก่ ผลสดและหน่อ (2) พริก ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ (3) มะละกอ ได้แก่ ผลสดและเมล็ดพันธุ์ (4) มะเขือเทศ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ (5) กล้วย ได้แก่ ผลสดและต้นกล้า (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) (6) มะเขือ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ (7) โกโก้ ได้แก่ ผลและเมล็ด และ (8) ข้าวโพด ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ซึ่งฝ่ายไทยได้แจ้งความคืบหน้าว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชโดยกรมวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากได้รับทราบผลการพิจารณาที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทางฟิลิปปินส์รับทราบโดยเร็วต่อไป

          สำหรับสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรระหว่าวไทย – ฟิลิปปินส์ ในปี 2660 มีมูลค่ารวม 28,345 ล้านบาทโดยไทยส่งออก 23,978 ล้านบาท ขณะที่มีการนำเข้า 4,366 ล้านบาท  ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าจำนวน 19,612 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญจากไทยไปฟิลิปปินส์ เช่น ข้าว เมล็ดข้าวโพด นมถั่วเหลือง เป็นต้นขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญ ๆ เช่น แป้งข้าวสาลี และปลาทูนาครีบเหลืองแช่แข็ง เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ