ซีพีเอฟประเดิมมาตรฐาน”มรท.”60 ฟาร์มสัตว์ปีกผ่านฉลุย

  •  
  •  
  •  
  •  

  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของ “เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” 60 แห่ง ประเดิมการ ได้มาตรฐานแรงงานไทย หรือ มรท. (Thai Labour Standard: TLS 8001-2553) เป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีกของไทย จากกระทรวงแรงงาน ซีพีเอฟ ตั้งเป้าทุกฟาร์มจะได้รับการรับรอง มรท. ครบทุกแห่งภายปีนี้

         นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญและผลักดันให้สถานประกอบการบริหารจัดการแรงงานทุกคนในห่วงโซ่การผลิตอาหารตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท และได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

         ในปีนี้  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของบริษัทฯ จำนวน 60 แห่งทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐาน มรท. ของกระทรวงแรงงาน และอีก 39 แห่งอยู่ระหว่างยื่นขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว โดยตั้งเป้าภายในปีนี้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกทั้ง 99 แห่งของบริษัทได้รับมาตรฐาน มรท. ขั้นพัฒนา

        ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ตั้งทีมตรวจสอบเดินหน้าทวนสอบการบริหารแรงงานตามหลักการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน หรือ  GLP (Good Labour Practices) ในฟาร์มเลี้ยงไก่ของคู่ค้าและเกษตรกรเป็นปีที่สอง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าตลอดห่วงโซ่การผลิตของซีพีเอฟดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี ไม่มีปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก

       “ซีพีเอฟ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภคทั่วโลก ว่า ห่วงโซ่การผลิตของซีพีเอฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ได้มาตรฐานสากล” นายปริโสทัตกล่าว  

        นอกจากฟาร์มสัตว์ปีกแล้ว ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งและเลี้ยงกุ้งของบริษัทฯ 5 แห่ง  ได้รับมาตราฐานมรท. และสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี  ขณะที่ฟาร์มสุกรของบริษัทฯ รวม 87 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติคุณรับรองเป็นสถานประกอบการที่นำแนวปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน หรือ  GLP (Good Labour Practices) จากกระทรวงแรงงาน

[adrotate banner=”3"]       

       “ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบของบริษัทฯ ดำเนินการติดตามทวนสอบการบริหารจัดการแรงงานของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของคู่ค้า และเกษตรกร  อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้มั่นใจว่า ตลอดกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไม่ละเมิดสิทธิแรงงาน หรือทำผิดกฎหมายแรงงาน ได้มาตรฐานสากล ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก”รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ