สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ข้าวโพดยังสดใส

  •  
  •  
  •  
  •  
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
วันที่  12 – 16 มีนาคม 2561

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้มีน้อยลงมาก ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่มีราคาหาบละ  603บาท เป็นหาบละ 624บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15มีนาคม 2561รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 386.75 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดยังคงสูงขึ้นเนื่องจากการส่งออกของสหรัฐอเมริกาเป็นไปอย่างคึกคัก เพราะผู้ซื้อวิตกกังวลว่าผลผลิตข้าวโพดจะขาดช่วงจากภาวะภัยแล้งในอาร์เจนตินา และความล่าช้าในการเพาะปลูกข้าวโพดรุ่น 2 ของบราซิล  โดยคาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวโพดทั้งฤดูกาลจะมีรวม  56.5 ล้านตันในปี 2017/18 ตามเป้าหมาย
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อนถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว


ปริมาณถั่วเหลืองสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.75 บาท
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 มีนาคม2561 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 371.00เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน   ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 1,040.75เซนต์/บุชเชล  เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ เพราะราคาถั่วเหลืองจูงใจเกษตรกรมากกว่าการเพาะปลูกข้าวโพดระยะสั้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อนปลาป่น : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ปลาป่นในประเทศคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่เกษตรกรจะนำกุ้งเข้าเลี้ยง ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดยังเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 50.70 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 49.70  บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง


การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ชะลอตัวลง  ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 455 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 450เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.ที่ปรับขึ้นเล็กน้อยจากราคาตันละ 374เหรียญสหรัฐฯ  เป็นตันละ 375เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 สัปดาห์นี้ ราคาอ่อนตัวลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากกระสอบละ 1,280บาท เป็นกระสอบละ 1,260บาท  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากสัปดาห์ก่อนที่กระสอบละ 1,020บาท เป็นกระสอบละ 1,030บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

[adrotate banner=”3″]

สุกร : ราคาทรงตัว
รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยว่า ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ในทุกภูมิภาคยังเดินหน้าตัดวงจรลูกสุกรต่อเนื่องโดยในเดือนมีนาคมนี้ คาดว่าจะตัดวงจรลูกสุกรได้ถึง 10,000ตัว  ทำให้ผลผลิตสุกรขุนลดลง  ผู้เลี้ยงสุกรในทุกพื้นที่เข้มแข็งขึ้น  ราคาสุกรในทุกพื้นที่จึงปรับฐานราคา สัปดาห์นี้ราคาประกาศทั่วประเทศปรับเป็น 47 – 55บาทต่อกิโลกรัม  และลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาลดลงจากตัวละ 1,400 บาท (บวกลบ 51 ) เป็นตัวละ 1,200บาท (บวกลบ 43)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะแข็งตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ การบริโภคเนื้อไก่โดยรวมไม่คึกคักนัก  เนื่องจากตรงกับช่วงปิดภาคเรียน  ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 32 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีราคาตัวละ 11.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคายืนที่ตัวละ 10.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาไม่เปลี่ยนแปลง


ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน ทำให้การบริโภคไข่ไก่ลดลง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฟองละ2.30 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัวที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF