“ลักษณ์”ถกเอกชนหาทางแก้ปัญหาราคาปาล์มฯ

  •  
  •  
  •  
  •  

“ลักษณ์” หารือภาคเอกชน หาช่องทางยกระดับราคาปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้น ชี้ทางออกในส่วนของรัฐบาล จะใช้ภาคพลังงานเข้าสู่ระบบของการผลิตไบโอดีเซล เพิ่มจาก 5% เป็น 7% พร้อมมองตลาดอินเดีย ที่มีการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคจำนวนมาก

นายลักษณ์ วจนานวัช เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม การผลิตน้ำมันปาล์ม และการผลิตไบโอดีเซลของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงกลั่น (Refine) ของภาคเอกชน ณ ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ว่า การลงพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนของไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในรูปแบบที่ไม่มีการสูญเสียเลย ทั้งในเรื่องของน้ำเสียที่เกิดจากการสกัดน้ำมันปาล์มก็สามารถนำไปหมักแล้วเกิดเป็นไบโอแก๊สเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในโรงงาน ขณะเดียวกันก็สามารถจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้


อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาสำคัญในเรื่องราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกอ่อนตัวลงมาก จึงได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนที่ได้มาเยี่ยมชมในครั้งนี้ ว่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องราคาปาล์มได้อย่างไรบ้าง โดยมีประการสำคัญคือต่อไปทางโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรจะต้องยึดมั่นในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ปาล์มน้ำมันที่สุกเต็มที่ เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นของน้ำมันปาล์มที่จะสกัดได้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพของโรงงาน อีกทั้งโรงงานยังสามารถแบ่งปันราคาตามเปอร์เซ็นของคุณภาพไปให้เกษตรได้ด้วย

[adrotate banner=”3″]

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ โดยใช้ภาคพลังงานเข้ามาช่วย คือน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะเข้าสู่ระบบของการผลิตไบโอดีเซล เป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นน้ำมันปาล์มในน้ำมันดีเซล จาก 5% เป็น 7% นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการส่งออก ซึ่งจะต้องหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้ราคาน้ำมันปาล์มของไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะตลาดของอินเดีย ที่มีการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคจำนวนมาก เป็นต้น ถือเป็นการช่วยระบายน้ำมันปาล์มในรูปแบบของการส่งออกอีกช่องทางหนึ่ง