เลือกผลิตภัณฑ์อาหาร มก.บริการบนเครื่องบินแล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

ผลิตภัณฑ์จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรษสาต์ ให้บริการบนเครื่องบอนของสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ แล้ววันนี้ !

          รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด นำโดย คุณฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,               คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า, คุณสัญชาญ สถาพรวุฒิคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบนเครื่องบิน และคณะบุคลากรของบริษัทฯ

[adrotate banner=”3″]

        ทั้งนี้เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์การเกษตรของสถาบันให้มีมาตรฐาน และขยายตลาดผู้บริโภค

         นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารประจำท้องถิ่น           ทั่วประเทศไทย ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามโครงการกินทั่วไทยไปให้ถึงกับไทยสมายล์ ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์