ปิด330วันปรับโฉมใหม่ท่าเรืออ่างศิลาเปิดใช้ปี62

  •  
  •  
  •  
  •  

                        ปรับโฉมใหม่ท่าเรืออ่างศิลาเปิดใช้ปี62

  องค์การสะพานปลา  เร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยและแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ หลังจากประกาศปิดไปชั่นคราว 330 วัน เพื่อปรับปรุง คาดจะใช้อย่างสมบูรณ์แบบภายในปี 2562 นี้

        ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   (อสป.) เปิดเผยว่าท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเป็น  1  ใน  18ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2501 ตามข้อเรียกร้องของชาวประมง จังหวัดชลบุรี ด้วยขณะนั้น บริเวณชุมชนดังกล่าวไม่มีที่จอดเรือประมงพื้นบ้านและเรือสาธารณะ นับแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาได้ให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในอ่าวไทย  บริเวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

  

          ต่อมาได้พัฒนาเป็นตลาดสัตว์น้ำสำหรับนักท่องเที่ยว  มีการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตสดและผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกรทำประมงและชุมชนชาวประมงในตำบลอ่างศิลาและพื้นที่ใกล้เคียง  สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอ่างศิลาและจังหวัดชลบุรีไม่น้อยกว่าปีละ  200ล้านบาท

        ปัจจุบันได้มีการปิดสะพานปลาชั่วคราว  เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานปลาเป็นเวลา  330  วัน  หลังจากที่เปิดให้บริการมาหลายสิบปี  โดยองค์การสะพานปลาได้จัดพื้นที่รองรับผู้ประกอบการไว้ที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา  ห่างจากสะพานปลาอ่างศิลาออกไป  300  เมตร  โดยมีการขยายพื้นที่  เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนพ่อค้า  แม่ค้า  เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

        ผศ. มานพ  กล่าวต่ออีกว่า  เมื่อการก่อสร้าง  ปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาให้สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ที่ทำประมงในอ่าวไทย  บริเวณจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงได้ตามมาตรฐานสุขอนามัย ความปลอดภัย เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพสำหรับประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงภายในปี พ.ศ. 2562 

[adrotate banner=”3″]

          นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้ำในชุมชนอ่างศิลาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย