สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

  •  
  •  
  •  
  •  

                             สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
                                                 วันที่ 19 23 กุมภาพันธ์ 2561


ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหลือน้อยลง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับราคาขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่มีราคาหาบละ  582 บาท เป็นหาบละ 588บาท  
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 366.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลงตามราคาข้าวสาลี  ประกอบกับเกษตรกรขายผลผลิตเพิ่มขึ้น  อีกทั้งเงินดอลลาร์แข็งค่า ส่งผลกระทบต่อภาวะส่งออก ทั้งนี้ต้องติดตามภาวะการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาร์เจนตินาที่ยังคงกระทบแล้ง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.75บาท ซึ่งเป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 376.90เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 1,032เซนต์/บุชเชล  โดยเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นจากความวิตกกังวลกับผลผลิตถั่วเหลืองในอาร์เจนตินา ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานาน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

[adrotate banner=”3"]

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ปลาป่นใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมาด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60โปรตีน กิโลกรัมละ 50.70บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า56 แต่ไม่เกิน60 กิโลกรัมละ 49.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง


ความต้องการผลผลิตข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ยังชะลอตัว เนื่องจากรอติดตามผลการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100%ชั้น 2ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 455 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 439เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.ราคาอ่อนลงเล็กน้อย จากราคาตันละ 364 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 362เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100%ชั้น 2ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,280บาท เป็นกระสอบละ 1,240 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,000บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
หลังช่วงเทศกาลตรุษจีน ไม่มีปัจจัยบวกใหม่  ขณะที่ตลาดยังรอแนวทางการพยุงราคาใหม่จากการประชุมของคณะกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในต้นสัปดาห์หน้า  โดยสัปดาห์นี้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 45-50บาท  
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300บาท (บวกลบ 46)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว


หลังผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังมีไก่เนื้อตกค้างอยู่บ้าง ทำให้ผู้เลี้ยงอิสระลดจำนวนการนำลูกไก่เข้าเลี้ยงทางด้านการบริโภคโดยรวมชะลอตัวลง และคาดว่าจะยังชะลอตัวลงต่อเนื่องหลังจากวันมาฆบูชา ประกอบกับเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนตลอดเดือนมีนาคม ทำให้มีโอกาสที่ราคาไก่เนื้อจะค่อยๆเริ่มอ่อนตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีการแข่งขันสูงมาก   ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 32 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีราคาตัวละ11.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคายืนที่ตัวละ 10.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้ยังเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดยังทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฟองละ2.40 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2631-0641E-mail : pr@cpf.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ