พร้อมแล้วงาน SIMA ASEAN ปีนี้ยิ่งใหญ่ เน้นสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ยุค 4.0

  •  
  •  
  •  
  •  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัÉน แมเนจเม้นท์ จํากัด COMEXPOSIUM และและ Axema ประเทศฝรั่งเศส จัดงาน งานแสดงสินค้าและการประชุม เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร “SIMA ASEAN Thailand 2018” ครั้ที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร3-4 ศูนย์แสดงสินค้าการประชุมอิมแพ็ค และบริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี  เน้นเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ยุคประเทศไทย 4.0 คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 9,000 รายจากทั่วภูมิภาค

          มร.ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด กล่าวว่า  งาน SIMA ASEAN Thailand 2018 เป็นแพลตฟอร์มสําคัญที่เชื่อมโยงทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกรมารวมกันไว้ในงานเดียว ซึ่งปีนี้จะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องทางอิมแพ็ค ได้รับการสนับสนุนและจัดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งปีนี้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 แล้ว และเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องในอุตสาหกรรมการเกษตร

           คณะผู้จัดงานฯ จึงจัดให้มีการเสวนาพิเศษเรื่อง รุกหน้านวัตกรรม สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ยุค 4.0 โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสากหรรมการเกษตรจาก กรมวิชาการเกษตร, สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร, เครือข่าย ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ประเทศไทย  บริษัท สมาร์ทฟาร์ม ประเทศไทย จํากัด และหจก.กรีนเซนเตอร์เซอร์วิส ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ ในการใช้นวัตกรรมใหม่ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ดั่งเดิม อาทิ การใช้แอพลิเคชั่นเพื่อ บริหารจัดการงาน การใช้โดรนเพื่อการเกษตร การใช้เครื่องจักรกล รวมถึงการทําระบบสมาร์ทฟาร์ม เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ได้นําเทคโนโลยีไปประยุกต์กับหน้างาน ในการลดแรงงาน ลดเวลาทํางาน เพิ่มคุณภาพให้ผลผลิต

[adrotate banner=”3"]

          การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 คงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิตทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมการเกษตร จาก 300 บริษัทชั้นนําทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันเกษตรกร ได้เข้าถึงข้อมูล และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะสามารถนําไปใช้ในการทํางานจริงได้และนักธุรกิจการเกษตร จะได้พบผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั่วภูมิภาคเพื่อเจรจาธุรกิจ รวมทั งมีการจัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรและสร้ างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน

          พร้อมทั้งจัดโซนพิเศษ  Agri-Tech Zone เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ เช่น แอพพลิเคชั่น โดรน เทคโนโลยีสําหรับโรงเรือน เป็นต้น และอีกโซนหนึ่งคือ Thai Agri Focus Zone เพื่อรวบรวมสินค้าแบรนด์ไทย ที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของคนไทย เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อจากทั่วภูมิภาค

         นอกจากนี้ภายในงาน SIMA ASEAN Thailand 2018ยังมีการสัมมนาให้ความรู้อีกหลากหลายหัวข้อ คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 9,000 รายจากทั่วภูมิภาคด้วยสัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของงาน “ www.sima-asean.com”

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ