ร้องเรียนปุ๋ย กยท.แพง

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…อุทัย  สอนหลักทรัพย์

                                            นี่เป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ย กยท.ไปกองไว้กับยางเน่าที่สุราษฎร์ธานี

         เมื่อวันก่อน ทางสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) .ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกที่เป็นชาวสวนยางพาราด้วยกัน เพื่อสท้อนปัญหาให้ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อแก้ใขด้วย

        เนื่องจากปัญหาที่ร้องเรียนมานั้น เป็นหน้าที่ของ สยยท.ที่จะปกป้องผลประโยชน๋ให้เกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศ โดยเฉพาะเรืองปุ๋ย

          สอดคล้องกับที่ทางคุณทศพล  ขว้ญรอด ได้สอบถามปัญหาเรื่องปุ๋ยในอนุกรรมาธิการเกษตรเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ในการประชุมว่า กยท.ซื้อปุ๋ยล๊อตใหญ่ แต่ราคาแพงกว่าที่เกษตรกรซื้อปลีกถึง กก.ละ 3 บาท ลองคิดดูจำนวน  1ตัน คิดเป็นเงิน 3,000 บาท ถ้าประมูลแต่ละครั้ง 8 หมื่นตันจะมีเงินส่วนต่างถึงประมาณ 240 ล้านบาท

          คุณทศพล  ได้สอบถามในที่ประชุม แต่ผู้บริหาร กยท.กลับนิ่งเฉย ไม่มีคำตอบใดๆที่เกษตรกรข้องใจ ทาง สยยท.ที่ผมเป็นปรธาน จึงขอให้เกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศที่มีปัญหา อาทิ เรื่องปุ๋ย เรื่องการตรวจสวนที่พนักงาน กยท.เก็บบัตรประจำตัวของเจ้าของสวนใว้นั้น ปีนี้ เจ้าของสวนจะเก็บใว้ที่พนักงานไม่ใด้ เพราวะเป็นเรื่องส่วนตัว เขาจะใด้ดูว่าเขาเบิกอะใรไปบ้าง ทุกอย่างต้องโปร่งใส บัตรจะต้องอยู่กับเจ้าของสวน

          ที่จริงพนักงาน กยท.มีค่าเดินทางไปพบเจ้าของสวนมิใช่ให้เจ้าของสวนมาพบที่บ้านพนักงาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่อไปนี้พนักงานมีเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะและจะต้องไปตรวจสวนจริงๆ มิใช่นั่งเทียนเขียนรายงานส่งให้ผู้บังคับบัญชา

          เอาอย่างนี้ดีกว่าครับ ถ้าเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศ สะท้อนปัญหาของท่านมาทางลายหรือส่งมาที่ผมได้ครับ ส่งมาที่นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน สยยท. 5 สุขุมวิทเทศบาลนครระยองง 8 ซอยหลักทรัพย์ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 หรือ โทร081-330-1945ผมพร้อมมน้อมรับทุกปัญหาโดยจะใม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องแต่ท่านต้องบอกชื่อที่อยู่ผมเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามงานให้ท่าน

     ผมฝากไว้ว่า “ รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย” ครับ !