ปัญหาใหม่ของชาวสวนยาง

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…อุทัย  สอนหลักทรัพย์

                                                         คุณภูชิต ธนกรเจริญ (คนชี้มือ)ไปชมโรงงาน

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ทางบริษัท วงศ์บัณฑิต สาขาอุดรธานี เปิดรับซื้อยางเครป ที่ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำหยด หากลูกค้าท่านใดไม่มี EM ให้มารับที่บริษัท วงศ์บัณฑิต สาขาอุดรธานี ได้ เลยอยากขอตัวอย่างยางที่ไม่มีกลิ่นครับ

          ต้องเข้าใจ ของบางอย่างเล็กกว่าฝ่ามือ ล้างดีแค่ไหนก็ยังมีกลิ่น เขาเรียกกลิ่นเฉพาะของวัตถุนั้นๆ  ผมในนามของประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สยยท )มีความรู้สึกในการแก้ปัญหาราคายางพาราในวันนี้ ยิ่งแก้ยิ่งมีปัญหาเหมือนลิงติดแหครับ ไม่นานมานี้ทางการยางแห่งประเทศไทย(กยท) ก็ได้เรียกบริษัทผู้ส่งออกยักษ์ใหญ่ หรือที่รู้จักในนาม  5 เสือมาคุยกันแล้ว ดูเหมือนว่ายิ่งคุยยิ่งราคาตกลง

           ยิ่งเกษตรกรที่หากินอยู่ แต่ใม่มีหลักฐานในที่ดินแต่มีใน ภบท.เสียภาษีและเสียเงิน CESS ยิ่งจะลำบากกันใหญ่ เพราะกยท.ใม่รับขึ้นทะเบียน ซึ่งความจริง กยท.บริหารงานมาเกือบ2 ปีแล้ว น่าจะหาทางช่วยคนจนเห่ลานี้ให้สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงใด้บ้าง

           ผมใด้แต่ภาวนาให้ผู้บริหาร กยท. ได้ช่วยคนจนที่หาเช้ากินคำ ยิ่งตอนนี้ปัญหาใหม่เพิ่งมีคือปัญหา เรืองการขายยางก้อนถ้วยของเกษตรกรที่ผู้ซื้อยางจะซื้อยางใม่มีกลิ่นซึ่งผมอยู่กับยางมา 55 ปี ผมขับรถผ่านโรงงานรมควันหรือยางSTR20 ผมใด้กลิ่นเข้ามาในรถแอร์ตลอด ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ เพราะถัายางใม่มีกลิ่นก็จะใม่ใช่ยางซิครับ

           แล้วจะทำอย่างใรกันดี ถ้าโรงงานซื้อยางใม่มีกลิ่นมีนำเกษตรกรยังคิดใม่ออกว่าจะทำอย่างใร? นอกจากทำแผ่นที่บ้าน ถ้าทำที่บ้านความเหม็นจะกระจายความเหม็นทั่วประเทศ เพราะเป็นกลิ่นเฉพาะตัว

           ตอนนี้ชาวสวนยางมีแต่เคราะกรรม ขายยางราคาตกต่ำกว่าตันทุน ดังนั้นมีหนทางเดียวเท่านั้น คือแต่ละองค์กรขอให้ทำหน้าที่ของตนตามขอบเขตที่แต่ละองค์กรใด้รับมอบหมายมา  บางอย่างอาจใม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีจุดมุงหมายเดียวกันเราต้องระลึกเสมอว่า”รวมกนเราอยู่แยกหมู่เราตาย”ครับ

           ที่จริงการสนับสนุนให้มีการแปรรูป อย่างจริงจังก็เป็นทางออกอย่างหนึ่ง ที่ผมเห็นชัดคือ บริษัท เฟิสท์รับเบอร จำกัด ทำผลิตภัณฑ์ยางส่งต่างประเทศ เจ้าของเป็นชาวใต้หวันมาทำผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทยกว่า 20 ปีแล้ว โดยมีคุณภูชิต ธนกรเจริญ เป็นเจ้าของและโอนสัณชาติเป็นไทยแล้ว มีโรงงานตั้งอยู่ที่บางบอนฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ วันนี้จนร่ำรวย และมีความพร้อมที่จะหาตลาดให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มด้วย แต่จะต้องการผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพเพี่อการส่งออก

        คือพูดกันง่ายๆ ยางที่เกษตรกรใด้รับการสนับสนุนจาก มอก.กรณีนี้ก็เป็นความหวังของพวกเราชาวสวยยางพารา ที่จะต้องนำยางมาเพิ่มมูลค่าและใช้ยางทำผลิตภัณฑ์ยางให้มากขึ้น เป็นอาชีพเสริมและจะลดการส่งออกนั่นเองครับ!