ราคายางตกอยู่ในกำมือผู้ซื้อกระดาษ

  •  
  •  
  •  
  •  

         ในฐานะที่ผมเป็นเกษตรกรคนหนึ่ง ที่ได้รับการไว้งวางใจจากเกษตรกรชาวยางพาราด้วยกันให้เป็นผู้ในฐาะประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.)ก็ได้ทำหน้าหาแนวทางรjวมกัน ในการที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำในขณะนี้

         ล่าสุดก็ได้นำตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางจากเครือข่ายฯ 9 องค์กรประมาณ 40 คน ไปพบท่านพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำข้อเสนอปัญหาต่างๆของเกษตรกรที่เราได้สรุปประชุมมา 2 ครั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม และ19 พฤษภาคม 2560 ที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ที่อาคารสารนิเทศนิเทศน์ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯทั้งหมด 12 มาตรการเร่งด่วน ที่นอกเหนือไปจากมาตรการของกระทรวงเกษตรฯกำลังดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน 4 มาตรการ

          ผมและตัวแทนเกษตรกชาวสวนยาง ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เอื้อเฟื้อในฐานะเจ้าของสถานที่ ที่เอื้อเฟื้อให้เกษตรกรได้มีสถานที่ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการที่จะปัญหาในแนวเดียวกันกับรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ และขอขอบคุณนพลเอกฉัตรชัย  ในฐานะเจ้ากระทรวงเกษตรฯที่ได้นำ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542ออกมาใช้เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมผู้ส่งออกที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายด้วย

          ปัญหาราคายางที่ตกลงเช่นนี้ ส่วนหนึ่งอย่ามองข้ามครับ คือเพราะมีผู้บริหารสมาคมยางของอินโดนีเซีย ซึ่งใม่ใช่เกษตรกรได้พูดว่าพื้นฐานยางพารายังแข็งใม่ต้องกังวลในเรื่องราคาจึงทำให้นักเก็งกำใรนักลงทุนต่างมีเกิดความเชื่อมั่นว่ายังมีโอกาศทื่จะเก็งกำใรต่อไปจึงทำให้ราคายางตกอยู่ในมือของผู้ซื้อกระดาษขายกระดาษ ณ วันนี้

          ผมใด้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยางของอินโดนีเซีย เขากลับตอบว่าราคายางในปัจจุบันเกษตรกรในอินโดนีเซียก็เดือดร้อนเช่นกัน

          ต้องช่วยกันครับ เพราะเกษตรกรเดือดร้อนไปทั่วหน้ากันแล้วครับ!