3 แนวทางคุย 3ประเทศแก้ราคายางตกต่ำ

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…อุทัย  สอนหลักทรัพย์

         พิสูจน์ชัดเจนในการบริหารจัดการซื้อยางจากเกษตรกร ระหว่างตลาดกลางระยอง ที่บริหารโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกรและใม่ใด้ใช้เงินเซสเลยกับ ตลาดกลางของการยางแห่งประเทศไทย( กยท.) ทั้ง 6 ตลาด ที่บริหารโดยพนักงาน กยท.ที่รับเงินเดือนจากเงินเซสที่หักจากชาวสวนยาง อย่างวันนี้( 15 มิ.ย.60) ที่ตลาดกลางระยอง รับซื้อยางแผ่นดิบกก.ละ 60.30บาท ขณะที่ตลตลาด กยท. 6ตลาด รับซื้อในราคา กก.ละ 56.17บาท มีส่วนต่าง กก.ละ 4.13บาท

         การที่พลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใด้มอบให้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปประชุมไตรภาคี 3 ประเทศในประเด็นกำหนดโควต้าการส่งออกปริมาณการผลิตการขายยางให้มีกาซื้อจริงขายจริงนั้น z,;jk ก่อนที่ท่านผู้ว่าการยางฯจะเดินทางไปประชุม มีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับรับผดชอบเรื่องยาง ที่จะต้องนำเสนอประเด็นใดบ้างและเตรียมทีหนีทีใล่อยางใรในการที่จะถูกอีก 2 ประเทศซักถาม

        ผมในฐานะที่ทำงายอยู่เครือข่ายสวนยางพาราทั้งประเทศ ในฐานะตัวแทนเกษตรกรจึงขอเสนอความคิดเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ครับ

       1.ควรทำความเข้าใจกับอีก 2 ประเทศก่อนเข้าประชุมว่าในการที่ประเทศไทยนำยาง 3.1แสนตันออกมาขายเมี่อมกราคม 2560 ซึ่งถือว่าผิดข้อตกลงที่ทำไว้กับ 3 ประเทศที่ร่วมมือกันใม่ปล่อยยางออก ผมเองในฐานะที่เคยไปเป็นสักขีพยานที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย ในการเซ็นลงนามข้อตกลง “บาหลีเรคกูเรชั่น” แต่ศาลตัดสินใม่ชลอผมก็ยอมรับคำสั่งศาล แต่ถ้าอีก 2 ประเทศถามาจะใด้หาทางออกใด้

        2.ในการทำข้อตกลงบาหลีเร็คกูเรชั่นทีผมไปเป็นพยานอยู่ด้วยนั้น มี 3 มาตราการด้วยกัน ในปัจุบันจะต้องหยิบข้อที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมาใช้และควรคำนึงถึงว่าในการที่จะทำให้ยางมีราคาขึ้นใด้จะมีวิธีการใด

        3.การประชุมในครั้งนี้ควรจะมีการตกลงกัน 3 ประเทศที่จะกำหนดต้นทุนการผลิตที่เป็นปัจุบัน ซึ่งเคยกำหนดร่วมกัน 3 ประดทศ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอยูที่1400 US ดอลล่าสหรัฐฯควรทำความตกลงกันว่าถ้าผู้ขายยางส่งออกยางราคาต่ำกว่าตันทุนการผลิตของเกษตรกร  รัฐบาลจะต้องปรับเงินให้เท่ากับต้นทุนการผลิตเพี่อปกป้องเกษตรกร และควรคิดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรทุกๆ 3 ปี

          ดังนั้นก่อนเดินทางผมอยากให้ กยท.ได้นำข้อเสนอของเกษตรกรซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการเจรจาเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกลับมา ซึ่ง’ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา08.30 น.ผมและคณะทั้ง 9 องค์กรจะไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเมาที่ 081-330-1945 ครับ!