ออมทุก 1,000 บาทมีสิทธ์ลุ้นทองกับ ธ.ก.ส.

  •  
  •  
  •  
  •  

 

ธ.ก.ส.จัดกิจกรรมเพิ่มความสุขในวันออมแห่งประเทศไทยปี60  พร้อมจัด กิจกรรม “เพิ่มโชค เพิ่มสุข กับทวีโชคปีที่ 4”  สำหรับผู้ฝากออมทรัพย์ทวีโชค ที่ฝากเงินเพิ่มทุกเดือน ระบุยอดเงินที่เพิ่มทุก 1,000  บาท จะได้รับสิทธิ์ ลุ้นโชคทองคำหนัก  1 บาททุกเดือนจนถึงธันวาคม 2560 ชี้เพื่อเน้นส่งเสริมการออมและดูแลสุขภาพ สร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรและครอบครัว

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 31 ตุลาคม 2560  เป็นวันออมแห่งชาติ  ธ.ก.ส.กำหนดจัดกิจกรรมเพิ่มความสุขให้กับเกษตรกร ด้วยการส่งเสริมการออมและการดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กัน  ประกอบด้วย   กิจกรรม “เพิ่มโชค เพิ่มสุข กับทวีโชคปีที่ 4”  สำหรับผู้ฝากออมทรัพย์ทวีโชคที่ฝากเงินเพิ่มทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยยอดเงินที่เพิ่มทุก 1,000  บาท จะได้รับสิทธิ์ ลุ้นโชคทองคำหนัก  1 บาททุกเดือนจนถึงธันวาคม 2560 

ทั้งนี้  ธ.ก.ส. มีเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้ลูกค้าที่มีบัญชีฝากเงินกับ ธ.ก.ส.และมียอดเงินฝากไม่ถึง 1,000 บาท สามารถเพิ่มยอดเงินฝากให้ถึง 1,000 บาททุกบัญชี เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของการออมเงินที่สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือจำเป็น ทำให้ตนเองไม่เดือดร้อนจนเกินไป ที่สำคัญเป็นการเพิ่มสินทรัพย์ สร้างความอุ่นใจ ความมั่นคงในการใช้ชีวิต อันถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมออมทรัพย์ทวีโชคเพื่อนบอกต่อ และออมเงินสะสมแต้ม

โดยผู้ที่ฝากเงินกับออมทรัพย์ทวีโชค แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป  รับแต้มสะสม 1 แต้ม  และหากฝากเพิ่มเองทุก ๆ 2,000 บาท ก็จะได้รับแต้มสะสม 1 แต้ม เช่นเดียวกัน  เมื่อสะสมครบ 20 แต้ม และมียอดเงินฝากเพิ่มในบัญชี 40,000 บาทขึ้นไป คงไว้อย่างน้อย 6 เดือน จะได้รับแก้วน้ำกุ๊กไก่นำโชค   

ในโอกาสเดียวกันนี้ ธ.ก.ส.ได้มีนโยบายให้ทุกสาขา จัดกิจกรรม “เกษตรกรสุขภาพดีกับ ธ.ก.ส.” เพื่อส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาดูแลสุขภาพพื้นฐานด้วยตนเอง โดยใช้หลัก  3 อ.คือ อาหาร  ออกกำลังกาย และอารมณ์ พร้อมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น  สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จัดให้มีการตรวจร่างกายในเบื้องต้น เช่น ตรวจความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพในช่องปาก และตรวจคัดกรองสารเคมีในร่างกาย 

ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงวิธีการดูแลสุขภาพ และยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเกษตรกรที่ออมเงินไว้ใช้ในยามชรากับโครงการกองทุนทวีสุข ที่มีอายุการเป็นสมาชิก ปีที่ 7 เป็นต้นไป สามารถลุ้นรับรางวัล “เงินบำเหน็จพิเศษ10 ปี ทวีสุข” มูลค่ารวมกว่า  2.5  ล้านบาท  ซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินออมและหลักประกันในการใช้ชีวิตอีกด้วย

ที่มา : thaigov.go.th