7 สินค้าเกษตรหลัก ข้าวร่วงอีก

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรหลัก 7  รายการ ประจำรอบสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ส่วนใหญ่ทรงตัว ยกเว้นข้าวที่ราคาปรับลง

ข้าวโพด : ราคาลดลง
ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 483  บาท เป็นหาบละบาท 480 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 365.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง อันเนื่องมาจากมีฝนตกในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาที่เคยประสบภาวะแล้งในช่วงก่อนนี้ จึงช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวลงได้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม อยู่ที่  309.00 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 966.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหาสภาพอากาศแล้ง กลับมามีสภาพอากาศดีขึ้น จากปริมาณฝนที่ตกมากขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ปริมาณการใช้ปลาป่นในสัปดาห์นี้เพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 425 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 412 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 340 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 342 เหรียญสหรัฐฯ  
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,280 บาท เป็นกระสอบละ 1,230 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,000 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

สุกร : ราคาแข็งตัว
การบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้คึกคักกว่าช่วงก่อน สวนทางกับปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดปรับลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแข็งตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 59-62 บาท  ส่วนราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 54-59 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาอยู่ที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 60)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการบริโภค ทำให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 38 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ตัวละ 18.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้เพียงพอต่อการบริโภคที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดยืนราคาอยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF