สรุปภาวะสินค้าเกษตรในรอบสัปดาห์”ข้าวโพด”ราคาขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลง สวนทางกับความต้องการใช้ที่มากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคาหาบละ 540 บาท เป็นหาบละ 546 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ 351.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากภาวะภัยแล้งในประเทศอาร์เจนตินาที่กระทบต่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กอปรกับกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาปรับปริมาณการใช้ข้าวโพดสำหรับผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น ทำให้คาดหมายสต็อกผลผลิตข้าวโพดปลายฤดูปี 2561 ต่ำกว่าที่เคยประมาณการไว้ แม้จะยังมากกว่าสต็อกปีที่แล้วก็ตาม ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศจะยืนอ่อน จากตลาดที่ซบเซาและปัญหาภัยแล้งในประเทศอาร์เจนตินาจะบรรเทาลงเนื่องจากมีการคาดว่าจะมีฝนตกภายในสัปดาห์นี้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.95 บาท
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ 314.20 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ 948.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากประเทศบราซิลมีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกถั่วเหลือง ด้านอาร์เจนตินามีฝนตกมากขึ้น ส่วนคาดการณ์สต็อกถั่วเหลืองปลายฤดูปี 2561 ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นจากการปรับลดตัวเลขส่งออกจากค่าเงินบราซิลที่อ่อนค่าลง ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น
ความต้องการใช้ปลาป่นในสัปดาห์นี้มีมากขึ้น ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากกิโลกรัมละ 52.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 48.20 บาท  เป็นกิโลกรัมละ 52.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 44.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48.70 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากราคากิโลกรัมละ 48.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 52.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 จากกิโลกรัมละ 43.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 47.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนแข็ง

ข้าว : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 430 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 340 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,260 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ กระสอบละ 980 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง
การบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ด้านปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคากิโลกรัมละ 48-52 บาท เป็นกิโลกรัมละ 42-50 ส่วนราคาซื้อขายจริง จากกิโลกรัมละ 44-52 บาท เป็นกิโลกรัมละ 42-48 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,200 บาท (บวกลบ 44)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดยังมีต่อเนื่องและเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 13.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ทรงตัว ด้านการบริโภคไข่ไก่ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน

ที่มา: สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ