สินค้าเกษตรในรอบสัปดาห์ข้าวราคาขยับขึ้น-หมูลดลง

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 4-8 ธันวาคม 2560

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว


ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 510 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 338.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลงตามราคาข้าวสาลี ขณะเดียวกันอุปทานข้าวโพดโลกปีนี้มีปริมาณสูง ด้านเงินดอลลาร์ค่าแข็งขึ้นส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในภาวะซบเซา แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศคาดว่าจะยืนอ่อน โดยเฉพาะในกรณีที่ราคาถั่วเหลืองอ่อนตัวลง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 333.50 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น จากผลกระทบของภาวะภัยแล้งในประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกกากถั่วเหลืองมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามราคายังสามารถปรับตัวลงได้หากราคาถั่วเหลืองเมล็ดปรับลดลง ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ 992.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากราคาน้ำมันถั่วเหลืองอ่อนตัว แม้ว่าในขณะนี้ประเทศอาร์เจนตินาจะประสบภาวะแล้ง แต่พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองส่วนใหญ่ยังคงมีภาวะอากาศเอื้ออำนวย กอปรกับราคาถั่วเหลืองในตลาดล่วงหน้าของจีนอ่อนตัวลง ด้านค่าเงินบราซิลอ่อนค่าลงทำให้การส่งออกถั่วเหลืองเมล็ดได้เปรียบกว่าสหรัฐฯ
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น
ความต้องการใช้ปลาป่นในสัปดาห์นี้มีมากขึ้น ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีใกล้เคียงกับช่วงก่อนนี้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากราคากิโลกรัมละ 47 บาท เป็นกิโลกรัมละ 49 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 41.20 บาท  เป็นกิโลกรัมละ 44.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 36.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 40.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 จากกิโลกรัมละ 34.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 39.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนแข็ง

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น


ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้คึกคัก ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 434 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 437 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 332 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 340 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ยืนราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,280 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นจากราคากระสอบละ 950 บาท เป็นกระสอบละ 980 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาลดลง
สัปดาห์นี้ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริโภคใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคากิโลกรัมละ 50-56 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50-54 ส่วนราคาซื้อขายจริง จากกิโลกรัมละ 50-56 บาท เป็นกิโลกรัมละ 47-54 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 51)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว


ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 13.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้การบริโภคไข่ไก่ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ท้องตลาดทรงตัว ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ