ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แปรรูป”ส้มควาย”ที่บางหวานพัฒนา

  •  
  •  
  •  
  •  

         ThaiPR.net — จันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 รายงานว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต กระทรวงแรงงาน สานพลังชุมชน ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนาหมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

         นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน  ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้นโยบาย Energy 4.0 ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต    ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรง งานได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว      โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา  หมู่ 5 ตำบล กมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่  กระทรวงแรงงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบูรณาการพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับอาชีพของชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพโดยได้ร่วมส่งเสริมนวัตกรรมระบบอบแห้งด้วยพลัง งานแสงอาทิตย์ขนาด 2 เมตร จำนวน 3 ตู้   งบประมาณโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี  2560  จำนวน 50,000 กว่าบาท ทั้งนี้เพื่อใช้ในการแปรรูปผลผลิต “ส้มควาย” พืชท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ ส้มควายกวน ส้มควายแช่อิ่ม ส้มควายแก้ว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร

         พลังงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา ใช้วิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีธรรมชาติพึ่งพาแสงอาทิตย์ในกระบวนการอบแห้ง ทำให้สูญเสียเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันต่อรอบการผลิตโดยได้นำมากตากและวาง บนพื้นแบบชาวบ้าน รวมถึงประสบปัญหาเรื่องความสะอาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์   แต่ภายหลังจากเปลี่ยนมาใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้สามารถประหยัดเวลาลงได้ 1-1.5 วัน ต่อรอบการผลิต ทำให้สามารถเพิ่มรอบการผลิตได้มากขึ้น และยังทำให้ส้มควายที่ผลิตนี้สะอาดได้มาตรฐาน ปลอดภัยมากขึ้น

         “การสนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา    เพื่อแปรรูปผลผลิตส้มควายเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังสื่อถึงการตระหนักถึงคุณค่าของพืชท้องถิ่นที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต และยังส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นส้มควายให้คงอยู่สืบไป    ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา ถือเป็นโครงการเรียนรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ    ได้เข้ามาศึกษาการแปรรูปผลไม้ถิ่นที่ประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนอย่างลงตัวจนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอร่อย สะอาด      ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่สำคัญยังเป็นการสนับสนุนการกระจายรายได้ชุมชนอย่างแท้จริง”พลังงานจังหวัดภูเก็ต กล่าว

หมายดหตุ -กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร@ภูเก็ต”มีพลังงาน มีความสุข”

ที่มาข้อมูล: สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)