ฟอร์ด จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร ปั้น “เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” พร้อมมอบรางวัลต่อยอดกิจการ 2 แสนบาท

  •  
  •  
  •  
  •  

 

ฟอร์ด ประเทศไทย จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 ล่าสุดเปิดตัวโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” เชิญชวนเกษตรกรหญิง-สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 45 ปี ที่เป็น Young Smart Farmer  ขึ้นทะบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมส่งวิดีโอบอกเล่า เรื่องราวการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนนำไปต่อยอดธุรกิจร่วม 2 แสนบาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับ ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่นาน 3 เดือนสำหรับผู้ชนะกิจกรรม 

                                                                      วิชิต ว่องวัฒนาการ

    นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า ฟอร์ดเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร อันเป็นเหมือนเสาหลักของประเทศให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยผลักดันโครงการ ‘ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่’ เพื่อสนับสนุนและต่อยอดความสำเร็จของเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ในกลุ่ม Young Smart Farmer แม่บ้านเกษตรกร และเกษตรทั่วไป ให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

    “ฟอร์ดพร้อมที่จะผลักดันทุกย่างก้าวของเกษตรกรไทย ที่มีทั้งความกล้าเผชิญความท้าทายรูปแบบต่างๆ และยังมีความพยายามที่จะสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จในแบบของตนเอง ซึ่งตรงกับแนวคิด ‘Live The Ranger Life’ การใช้ชีวิตแบบฟอร์ด เรนเจอร์ ซึ่งเป็นรถกระบะที่ไม่เพียงตอบโจทย์การบรรทุกงานหนักและการใช้งานที่สมบุกสมบันในทุกงานเกษตร แต่ยังสะท้อนความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกของผู้ใช้งาน โดยเราหวังว่า ความสำเร็จของเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่จะสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ต่อไป” นายวิชิต กล่าว

                                                                              เข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง

     ด้านนายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมสตรีในภาคการเกษตรให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรหญิงจำนวนไม่น้อยพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่สามารถเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพการเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอื่นต่อไปได้

    สำหรับการเปิดตัวโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” เพื่อเชิญชวนเกษตรกรหญิงที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุไม่เกิน 45 ปี 2) เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 4) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 5) มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้และ 6) มีความสามารถในการนำเสนอแผนงานพัฒนาการเกษตรของตนแก่คณะกรรมการเพื่อชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนนำไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่นาน 3 เดือนสำหรับผู้ชนะเลิศกิจกรรม

     ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งคลิปวิดีโอของตนเองในหัวข้อ “เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมนำเสนอแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับนำเสนอการใช้เงินรางวัลในการพัฒนาอาชีพเกษตรของตนให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไรหากได้รับรางวัลจากการประกวด ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที โดยส่งวิดีโอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางที่ประกาศรับสมัครต่าง ๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

      สำหรับการคัดเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับเขต 6 เขต ทำการคัดเลือกตัวแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน จากคลิปวิดีโอที่นำเสนอ เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศ 2) ระดับประเทศ จะทำการคัดเลือกตัวแทนให้เหลือเขตละ 2 คน รวม 12 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ 3) รอบตัดสิน ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป เสริมความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจเกษตร และนำเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป

      ส่วนการมอบทุนสนับสนุนการทำธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวัลออกเป็น 12 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท และ รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

       อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอักว่า  ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 13,051 คน เป็นผู้หญิงทั้งสิ้น 4,233 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่กรมส่งเสริมการเกษตรก็ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรหญิงเหล่านี้ที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรได้เช่นกัน และกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังว่าเกษตรกรหญิงที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมการเติบโตของภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนได้ต่อไป

                                                                       อภิวัฒน์ จ่าตา

      ขณะที่ดร. อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทั้ง สื่อมวลชนเกษตรและเกษตรกร ให้มีโอกาสเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำการเกษตร ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา ทั้งฟอร์ดและสมาคมฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตร และมีความมุ่งมั่นในการช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สมาคมฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อร่วมยกระดับและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จในอนาคต 

      ผู้ที่สนใจสามารถส่งวิดีโอในหัวข้อ “เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” ส่งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางการประกาศรับสมัครต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ติดตามรายละเอียด คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/fordthailand