กล้วยตาก-มะม่วงกวนนวลฉวีของดีจากอ่างทอง

  •  
  •  
  •  
  •  

         “ทุกวันนี้ หากวันไหนท้อ หรือไม่มีเงิน ก็จะดูภาพในหลวง ดูภาพพ่อ เพราะพระองค์ท่าน ทำเพื่อบ้านเมืองและพสกนิกรมาตลอด  เสด็จไปทุกทั่วภูมิภาค ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อคนอื่น ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  ฉะนั้นเราเหนื่อยแค่นี้ถือว่าเล็กน้อย”

        

         จากสถานการที่ราคาผลผลิตทางการตกต่ำเมื่อหลายปีก่อน ประกอบผลิตบางส่วนที่ตกเกรด ไม่สามารถที่จะขายได้ ทำให้อดีตนักการเมืองท้องถิ่นหญิงใจซื่อ “นวลฉวี สอาดศรี” สวนนวลฉวี แห่ง ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง หันมาแปรรูปผลผลิต อาทิ มะม่วงกวน และกล้วยตาก อบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จนสามารถสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองจนโด่งดัง และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าจรถึงวันนี้

          นวลฉวี มีสวนมะม่วง 5 ไร่  มีทั้งสายพันธุ์ท้องถิ่นของ จ.อ่างทอง คือเขียวเสวยรจนา น้ำดอกไม้สีทอง มหาชนก โชคอนันต์  และสายพันธุ์อื่น ๆ ปลูกมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีมะม่วงเขียวเสวยสายพันธุ์รจนา เป็นตัวชูโรง เนื่องรสชาติหวาน กรอบ ส้ามารถให้ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยเน้นผลผลิตของสวนทั้งหมด ปลอดสารพิษ เพราะจะไม่ใช้สารเคมีเลย แต่ใช้น้ำหมักชีวภาพกับจุลินทรีย์ ที่หมักเอง ซึ่งในแต่ละปีมะม่วงจะให้ผลผลิตราวฤดูกาลละ 5-6 ตัน

 

                    นอกจากนี้มีสวนกล้วยน้ำหว้ามะลิอ่อง อีก 7 ไร่  ผลผลิตทั้งหมดใช้แปรรูปด้วยการอบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยดยการกู้เงินมาลงทุนบางส่วนส่วนที่เหลือได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ชัชวาล ชัยชนะ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระทรวงพลังงาน จัดซื้อโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกล้วยมะลิอ่องอบแสงอาทิตย์ มีลักษณะพิเศษ คือมีรสหวานในตัว และกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง

          หลังจากที่ นวลฉวี ได้ทำการแปรรูปกล้วยตาก และมะม่วงกวน เธอ จึงสนับสนุนเครือข่ายที่เป็นลูกไร่อีกกว่า 400 ไร่ โดยมะม่วงทุกสวนของเครือข่ายได้รับการรับรองคุณภาพจากส่วนราชการเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงอินทรีย์ มีผลผลิตทั้งปี ขายทั้งผลดิบ ผลสุก และแปรรูป โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่มีรสชาติหอม หวาน อร่อย จนเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า และผู้ที่ได้ชิมรส

          สำหรับเคล็ดลับความประสบความสำเร็จ เจ้าของสวนนวลฉวี บอกว่า ต้องทำด้วยใจ ต้องสู้ เอาจริงเอาจัง ซื่อสัตย์ อย่าหลอกลวง และไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยการทำเกษตรไม่ต้องอาศัยพื้นที่ที่ใหญ่โตหรือกว้างขวางมากนัก เพียงแต่มีพื้นที่เล็ก ๆ ก็สามารถทำได้ โดยต้องปลูกพืชทุกชนิดที่เราบริโภค เพื่อให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หากเหลือก็สามารถขายในชุมชน เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

          ที่สำคัญ เมื่อยึดแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการรู้จักพอดี พอเพียง และรู้คุณค่าของอาชีพที่เราทำ นอกจากสามารถเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว และเผื่อแผ่ให้กับคนในชุมชนได้แล้ว ยังสุขใจตามวิถีความพอเพียงด้วย

          “ทุกวันนี้ หากวันไหนท้อ หรือไม่มีเงิน ก็จะดูภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ดูภาพพ่อ เพราะพระองค์ท่าน ทำเพื่อบ้านเมืองและพสกนิกรมาตลอด  เสด็จไปทุกทั่วภูมิภาค ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อคนอื่น ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  ฉะนั้นเราเหนื่อยแค่นี้ถือว่าเล็กน้อย เป็นเพียงเศษเสี้ยวของพระองค์ท่านที่ทรงงานเพื่อพสกนิกรมาตลอด ดังนั้นจึงมีแรงฮึดสู้ทุกครั้ง เมื่อดูภาพพ่อและภารกิจที่พระองค์ทำ ที่สำคัญอยากให้ทุกคนได้ตระหนักว่า แม้เราจะเหนื่อยเพียงใด แต่มีคนเหนื่อยกว่าเราอีกมากมายหลายเท่า”นวลฉวี กล่าว

         เธอ แนะนำเกษตรกรยุคใหม่ หรือคนรุ่นใหม่ด้วยว่า ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องสนใจอย่างจริงจัง เมื่อก่อนเล่นการเมือง เป็นสมาชิกอบต.สามโก้ ทำงานตรงไปตรงมา และช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ไม่เหลือเงินเก็บ มีรายได้เฉพาะเงินเดือน แต่เราได้กำลังใจจากชาวบ้าน จึงต่อสู้จนหมดวาระ

         ทุกวันนี้ ผลผลิตจากสวนจะวางจำหน่ายที่แผง ตลาด อ.ต.ก.เดือนละ 5 วัน ขายได้วันละ 5,000-6,000 บาท พร้อมออกร้านจำหน่ายทั้งที่ห้างสรรพสินค้า และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ  สามารถสร้างรายได้ปีละหลายแสนบาทให้กับครอบครัว นอกจากนี้ ยังสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่มารับจ้างในสวน และแปรรูปผลผลิต อีกหลายสิบคน

        ปัจจุบันที่สวนนวลฉวี เปิดให้คนที่สนใจมาศึกษาดูงาน โดยจะสอนให้คนที่สนใจเข้ามาชม  ทำกิ่งตอน ขยายพันธุ์ หรือทำมะม่วงแฟนซี โดยไม่หวงวิชา และระหว่างวันที่  27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 นี้ เธอ จะไปเปิดบูธ ให้ปรึกษาด้านการเกษตร ในงาน”กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย์กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยงานมีการจัดนิทรรศการมีชีวิตของศาสตร์พระราชา รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพอากาศที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ

        ท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป มะม่วงกวน กล้วยน้ำหว้าอบพลังงานแสงอาทิตย์ ของสวนนวลฉวี พบกันได้ในงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา ในช่วงเวลาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นวลฉวี สอาดศรี โทรศัพท์ 081-365-6755