ดันเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชนเชียงราย มอบปศุสัตว์ “OK”แล้ว 26 สาขา

  •  
  •  
  •  
  •  

      นายนพพร มหากันธา (ที่ 6 จากขวา) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบใบรับรอง “โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค : ปศุสัตว์ OK” แก่ นางอรทัย บุญเลศอนันต์ (ที่ 7 จากขวา) เถ้าเล็กตู้หมูชุมชนร้าน CP-Pork Shop พร้อมเถ้าแก่เล็กฯ อีก 16 ร้านนำร่อง โดยมีนายวิรัตน์ ตันหยง (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ร่วมด้วย ณ ร้านบ้านหมูสด เขตเทศบาลจังหวัดเชียงราย

           หลังจากที่กรมปศุสัตว์ ได้สนองนโยบายรัฐบาลให้มีการการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยการเร่งพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล นั้น ทางกรมปศุสัตว์ ได้มีการการพัฒนากระบวนการรับรองสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศให้ครบห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ระดับฟาร์มไปจนถึงสถานที่จำหน่าย โดยมีเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ผ่านโครงการปศุสัตว์ OK ที่กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการให้เกิด “เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน พบว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเพื่อร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต

          ในส่วนของ จ.เชียงราย “นพพร มหากันธา “ปศุสัตว์จังหวัด บอกว่า ที่ผ่านมาได้ให้การรับรองร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK แล้ว 26 แห่ง และในปีนี้ให้การรับรองเพิ่มขึ้นถึง 19 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย นับเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคชาวเชียงราย ให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน ร้าน CP-Pork Shop ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟที่ร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อหมูให้สอดคล้องกับหลักการของปศุสัตว์ OK ที่สามารถเป็นต้นแบบของโครงการได้เป็นอย่างดี

      ด้าน “วิรัตน์ ตันหยง” รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ บอกว่า  ซีพีเอฟมีนโยบายการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้บริโภคตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคในชุมชนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งจำหน่ายในตัวเมือง ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีธุรกิจร้านจำหน่ายของชำในชุมชนอยู่แล้วหรือผู้สนใจ ได้จำหน่ายเนื้อหมูสดและสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ผ่านร้านตู้หมูชุมชน CP-Pork Shop

          “เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชนถือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหมูสด สะอาด ปลอดภัย จากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของโครงการปศุสัตว์ OK  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง สำหรับการรับรองมาตรฐานโครงการปศุสัตว์ OK ในครั้งนี้ ขอขอบคุณปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่านที่ให้คำแนะนำแก่บริษัทและเถ้าแก่เล็กทั้ง 17 ราย ทำให้เราได้มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อผู้บริโภคชาวเชียงรายทุกคน” นายวิรัตน์ กล่าว

          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐและเอกชนที่ได้ร่วมือในการสร้างมาตรฐานสินค้าเนื้อสัตว์ที่สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการผลิต อันเป็นที่ยืนยันได้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ปลอดในการที่นำไปบริโภค  

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ