ดันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบ กู้ได้เลยเป็นล้าน ดอกแค่ร้อยละบาท

  •  
  •  
  •  
  •  

สภาเกษตรกรฯ จับกระทรวงอุตสาหกรรม และเอสเอ็มอีแบงก์ เสริมเกษตรกรทั่วไทย ให้เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เน้นใช้ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต  เอสเอ็มอีแบงค์ จัดเต็มให้ในวงเงิน 1 ล้านบาทต่อ 1 ผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยเงินกู้เพียง 1% ตั้งเป้าปี 2561 จะผลักดันให้ได้ 1 อำเภอ 1 ผู้ประกอบ ขยายต่อในปี 2562 เป็นตำบลละ 1 ผู้ประกอบการ รวม 8,000 ราย นำร่องก่อน ส่งเสริมให้เกษตรปลูกไผ่ ต่อยอดด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ที่อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

  

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ทางสภาเกษตรกรฯ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ (SME Bank ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงเป็นตัวกลางประสานหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมเกษตรกรทั่วประเทศให้มีรายได้สูงขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการยกระดับอาชีพจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การใช้ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต และตรงตามความต้องการของตลาด โดยกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านความรู้

             ขณะที่ SME Bank เติมเต็มด้านเงินทุน โดยนำร่องที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งมีการส่งเสริมให้ปลูกไผ่ และต่อยอดด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถ่านเชื้อเพลิง ไผ่สำหรับใช้ใน ภาคอุตสาหกรรม  เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ และบ้านจากไม้ไผ่  เป็นต้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะขยายผลไปทั่วประเทศ ตั้งเป้าว่าจะต้องเกิดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตรครอบคลุมอย่างน้อยทุกอำเภอทั่วประเทศ

             “ เกษตรกรนั้นมีแนวคิดเรื่องการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตัวเองอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ติดขัดในเรื่องเงินทุน ทาง SME Bank ยืนยันมีทุนเพียงพอและสามารถอุดหนุนได้ในวงเงิน 1 ล้านบาทต่อ 1 ผู้ประกอบการ โดยใช้ดอกเบี้ยเงินกู้เพียง 1% จัดเป็นสิทธิพิเศษมาก เบื้องต้น ภายในปี 2561 คาดหวังจะผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างน้อยอำเภอละ 1 ผู้ประกอบการ 800 รายก่อน และ ค่อยขยับขยายเป็นตำบลละ 1 ผู้ประกอบการ  8,000 รายต่อไปปี 2562 “ นายประพัฒน์ กล่าว

[adrotate banner=”3"]

              ประธานสภาเกษตรกรฯ กล่าวอีกว่า เกษตรกรที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นเป็นบุคคลธรรมดาหรือรวมกลุ่มกัน  แต่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทต่างๆก่อน เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด , กลุ่มเกษตรกร , สหกรณ์ ทาง SME Bank จะดูตัวโครงการ บุคลากร เงินทุน ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารโครงการเป็นหลัก  หลักทรัพย์เป็นรอง เกษตรกรจึงโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่า โดยเฉพาะภาวะแรกเริ่มธุรกิจ เพื่อนำสู่การส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเจ้าของบริษัทธุรกิจเกษตร

          ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำหนังสือถึงสภาเกษตรกรจังหวัดให้รับทราบเบื้องต้นก่อน จากนั้นจะลงพื้นที่ในจังหวัดเป้าหมาย เช่น ภาคเหนือจัดที่ จ.ลำปาง ภาคอีสาน จ.ขอนแก่นหรืออุดรธานี ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น ฉะนั้นเกษตรกรที่มีความพร้อมทำการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม  มีนวัตกรรม พันธุกรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญา  แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม  ความรู้ต่างๆ ขอให้นำเรื่องเหล่านี้พูดคุยกับเครือข่ายของตนแล้วนำไปหารือกับสภาเกษตรกรจังหวัดได้ทุกจังหวัด เพื่อจะทำเป็นโครงการขึ้นมา เมื่อสภาเกษตรกรฯและเจ้าหน้าที่ SME Bank ลงพื้นที่สามารถนำเสนอโครงการ เมื่อผ่านทุกขั้นตอนก็จะสามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ทันที

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ