สรุป“ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”สะพัด26ล้าน

  •  
  •  
  •  
  •  

ปิดฉากเรียบร้อยแล้ว “ตลาดเกษตร เกรด      พรีเมี่ยม”ภายใต้ความร่วมมือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครั้งล่าสุด  ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม สรุปยอดเงินสะพัดตลอดงานกว่า 26 ล้านบาท

         สำหรับงาน  “ตลาดเกษตร เกรด      พรีเมี่ยม”ปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วันสุดท้ายของงานวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560   ณ เวทีกลางตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดงาน  โดยมีนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษมร่วมงานด้วย

         จากการสรุปนี้โดยรวมถือว่า ประสบผลสำร็จด้วยดีมีรายได้กระจายสู่ชุมชนกว่า 26 ล้านบาท พร้อมส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษมให้แก่ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs BANK) เจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในเดือนธันวาคม 2560 และส่งมอบป้ายตลาดคลองผดุงกรุงเกษมสู่ตลาดประชารัฐให้แก่ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
         พลเอก วิลาศ กล่าวระหว่างปิดงานว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าและได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ และขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้สนับสนุนการจัดงานด้วยดีตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เป็นดำริของ   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยจากทั่วประเทศได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบปะผู้บริโภคโดยตรง ด้วยการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นในราคาย่อมเยาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

        อีกทั้งเป็นการให้ทุกกระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ หมุนเวียนมาจัดงานภายในตลาด ซึ่งตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นการลดความเลื่อมล้ำในสังคม พร้อมเพิ่มรายได้และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเมืองและชนบทด้วยวิถีชีวิตความเป็นไทย ถือเป็นการดำเนินงานตามแนวทาง “ประชารัฐ” ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง และเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมกระจายรายได้สู่กลุ่มเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา:กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ