บ่มกล้วยหอม”คาเวนดิช”ให้สีเหลือง..แล้วจะรู้ได้อย่าง?

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย..บังดล คนเดิม

 

แม้โดยธรรมชาติของกล้วยหอมเขียว”คาเวนดิช” จะมีสีเขียวยันสุก แต่มีกรรมวิธี ที่จะให้กล้วยหอมเขียว”คาเวนดิช” สุกแล้วสีเหลืองเหมือนกับกล้วยหอมทอง คือบ่มในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 14 องศาเซลเซียส

ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อกล้วยหอมเขียว”คาเวนดิช”สุกสีเหลือง จะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนกล้วยหอมเขียว”คาเวนดิช”และอันไหนคือกล้วยหอมทอง

เคล็ด(ไม่ลับ)กับบังดล แนะนำง่ายๆ ให้สังเกตุที่ปลายจุกของผล ถ้ากล้วยหอมเขียวคาเวดิช”ปลายสั้นหรือทู่ ส่วนกล้วยหอมทองปลายยาว ลองฟังเสียงเกษตรกรเครือข่ายบ้านช้างกรุ๊ปอธิบายครับ!