ทำเองได้ ปลากัด “ลายไตรรงค์” โอว…เคยมีราคาตัวละกว่าครึ่งแสน

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย ..บังดล คนกันเอง

           ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาวงการสัตว์เลี้ยงฮือฮา ปลากัดสีไตรรงค์ “เคล็ด(ไม่ลับ) กับบังดล ได้นำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดให้ได้สี“ลายไตรรงค์” หรือธงชาติ  มาจาก “บุรุษรัฐ ขันตี” ที่คลุกคลีอยู่กับวงการปลากัดจนชำนาญ โดยมีเนื้อหาดังนี้ครับ

             บุรุษรัฐ บอกว่า จริงๆปลากัด”ลายไตรรงค์” ได้เปิดตัวกันตั้งแต่ ปี 2550 แต่พึ่งมาเกิดเปนกระแส เมื่อปี 57 โดยการเปิดประมูลของวัยรุ่นคนนึงซึ่งเปนที่ฮือฮากับราคาปลากัด ราคากว่าครึ่งแสน ตีเป็นตัวเลขคือ 53,435  บาท และเริ่มแพร่หลายไปตามฟาร์มต่างๆทั่วประเทศ และเริ่มพัฒนาจนได้สายเลือดที่นิ้ีง คือปล่อยรัดผสมออกมายังไงก็ได้ลายไตรรงค์เสมอ

              กระนั้นการก็ไม่เคยหยุดนิ่ง พัฒนาต่อยอดให้เกิดสายสวยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นไตรรงค์รูปแบบของฮาร์ฟมูน ไตรรงค์ซุเปอร์ฮาร์ฟมูน ไตรรงค์ซุเปอร์ฮาร์ฟมูนหูช้าง ไตรรงค์คราวเทล ….

         การผสมปลากัด จะใช้หลักการบริดสีที่ต่างจากการผสมสีทั่วไป คือปกติการผสมสีตามธรรมชาติ ถ้าอยากได้ ม่วงต้องเอาน้ำเงินบวกแดง แต่สำหรับการบริดสีปลากัดจะแตกต่างออกไปคือ ถ้าอยากได้ม่วงต้อง แดงบวกเขียว หลังจากได้ลูกชุดแรกคัดตัวพ่อพันธุ์จากคอกนั้นที่แสดงสีออกมาชัดเจนฟอร์มจัดที่สุดมาบวกรักผสมกับน้ำเงินอีกที จึงจะได้ปลากัดที่มีสีม่วง

        ไตรรงค์ก็เช่นเดียวกันเกิดจากการน้ำเข้าปลากัดหม้อจากอินโอมาผสมกับจีนบ้านเรา ทำให้ลูกกลายออกมารุ่นนึง ในวงการปลาเรียกขอบมาร์เบิล มีแถบสีแบ่งออกมาชัดเจน โดยตอนแรกสีที่มีการกลายออกมามี แทบขาว น้ำเงิน และแถบเขียวขาว จึงเริ่มพัฒนาต่อยอดหาลูกกลายจากคอกอื่นๆ ที่มีสีแดงล้วน ที่เรียกว่า ซุปเปอร์เรด และแม่พันธุ์ขาวแถบขาว คนทั่วไปเรียกขาวล้วน มา ผสมรัด ออกมาด้วยกันห้ารุ่นจึงได้ออกมาเป็นปลากัดลายไตรรงค์

         แต่ด้วยความที่เลือดไม่นิ่งจึงมีการพัฒนากลับเอารุ่น สี่ และห้า มาบวกกับรุ่น สอง ทำให้ในปัจจุบันลายไตรรงค์เลือดนิ่งและสวยงาม เป็นที่ต้องการของนักเล่นปลาสวยงามทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ จากองค์โสม”พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ให้เรียกปลากัดลายธงชาติ นี้ว่า “ไตรรงค์”

        ส่วนเทคนิคหากผู้เล่นทั่วไปต้องการผสมขึ้นมาเองโดยไม่อาศัยพ่อแม่พันธุ์ไตรรงค์ที่มีตามท้องตลาด แต่ต้องการเพื่อความสนุกและลุ้นกับลูกปลาที่จะออกมาให้มีลายไตรรงค์ สามารถทำได้ดั่งนี้

        เตรียมพ่อพันธุ์ที่เข้ม ดั่งนี้ แดงล้วน น้ำเงินล้วน และแถบขาวน้ำเงิน ที่ฟอร์มสมบูรณ์ ลายและสีขัดเจน และแม่พันธุ์ตามนี้ ขาวแถบขาว (ขาวล้วน) และ ขาวแถบแดง สีอ่อน (คือสีไม่เข้มกว่าพ่อพันธุ์ ) สาเหตที่ต้องใช้สีอ่อนกว่าพ่อพันธุ์เพื่อเบรคสีให้รุ่นลูกออกมามีส่วนที่เรียกว่ายีนด์ด้อยปรากฏออกมา หรือที่วงการเรียก ลูกกลาย

         หลังจากได้รุ่นลูกชุดแรกจากทั้งสามคอก หาลูกที่มีแถบลายสีที่เรียงตามลำดับดั่งนี้เพื่อเป็นพ่อแม่พันรุ่นสอง คือ แดงแถบขาว (ขอบหางแดงตัวขาว วงการปลากัดเรียก เรดดราก้อน) น้ำเงินแถบขาว (ขอบน้ำเงินตัวขาว มาเบิ้ลขอบ) และ ขาวน้ำเงิน(ตัวน้ำเงินครีบทั้งหมดขาวหรือใส วงการเรียก บลูโค่ย หรือ บลูกาแลคซี่(หากมีจุดขาวตามตัว))

                เมื่อได้ลูกจากทั้งสามคอกแล้วให้นำ พ่อพันธุ์ บลูโค่ยเป็นหลักและเริ่มผสมกับเรดดราก้อน และ บลูโค่ยผสมกับมาเบิ้ลขอบ หลังจากได้ลูกทั้งสองคอก ก็ให้คัดพ่อพันธุที่มีลักษณะตัวน้ำเงินขอบขาวแดง และแม่พันเรดดราก้อนผสมอีกที หรือ แม่พันธุ์ที่ได้จากบลูโค่ยผสมกับมาเบิ้ลขอบจะมีการกลายที่มีลักษณะจำเพราะที่เป็นเอกลักษณ์คือตัวน้ำเงินแถบขาวหางใสปรากฏออกมา จึงเอาไปผสมกับพ่อพัธุ์เรดดราก้อน …..

                 แล้วก็จะได้ลูกปลาที่มีลักษณะของไตรรงค์ออกมา ประการฉะนีครับ!