ตลาดทุเรียนไทยสดใส

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย … รศ.สมพร อิศวิลานนท์

 

ในช่วงเป็นช่วงทุเรียนกำลังออกสู่ท้องตลาด และทุเรียนไทยกำลังได้รับความนิยมทั้งคนไทยและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า 3-4 ปีมานี้ทุเรียนไทยราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่จริงทุเรียนมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นจำเพาะและเนื้อในของทุเรียนจะมีองค์ประกอบของสารอาหารได้แก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และมีธาตุอาหารหลายชนิด เช่น โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และแคลเซียม เป็นต้น นอกจากนี้ทุเรียนยังเป็นผลไม้ที่มีแป้งและน้ำตาลสูง ทั้งนี้มีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในประเทศไทย อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์

ปัจจุบันพันธุ์ทุเรียนที่มีอยู่ในแต่ละประเทศจะมีแตกต่างกันไปรวมแล้วมีอยู่หลายร้อยพันธุ์ สำหรับในประเทศไทยพันธุ์ทุเรียนที่เป็นที่นิยม ได้แก่ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว และเริ่มมีทุกเรียนพื้นเมืองเข้ามา อาทิ หลินลับแล และหลงลับแล แต่บริโภคภายในประเทศ เป็นต้น

ข้อมูลในปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนประมาณ 0.65 ล้านไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 0.63 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา ในอดีตการผลิตทุเรียนนั้นเพียงเพื่อสนองตอบต่อตลาดผู้บริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาการแพร่กระจายของผลผลิตทุเรียนไทยเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

 

การที่ทุเรียนไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศเป็นเพราะทุเรียนไทยมีคุณภาพและความอร่อยของแต่ละพันธุ์เป็นเอกลักษณ์และมีความจำเพาะเหนือกว่าทุเรียนที่ผลิตในในอินโดนีเซีย หรือในประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้เพราะพันธุ์ทุเรียนที่เพาะปลูกในประเทศไทยมีการพัฒนาการมาอย่างยาวนานโดย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเก็บภาษีที่สวนในอดีตทั้งในสมัยกรุงศรีอยุทธยาและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเป็นการเก็บภาษีต่อต้นของผลไม้ ทำให้เกษตรกรที่ทำสวนผลไม้มีการเก็บและคัดเลือกพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูก เนื่องจากพันธุ์ที่มีคุณภาพดีย่อมจะขายได้ในระดับราคาที่เหนือกว่าพันธุ์ที่ด้อยคุณภาพ

 

หากข้อมูลจากกรมศุลกากรได้รายงานว่าการส่งออกทุเรียนของไทยในปี 2557 มีประมาณ 387.13 พันตัน ในจำนวนนี้ได้ส่งออกไปในตลาดอาเซียนเพียงร้อยละ 4.53 หรือ 17.54 พันตัน โดยในจำนวนนี้มีการส่งออกไปยังประเทศเวียดนามสูงสุดหรือร้อยละ 55.99 รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซียร้อยละ 41.45 แต่ปัจจุบันนี้ตลาดใหญ่อยู่ที่จีนแล้วครับ

สำหรับการส่งออกไปนอกอาเซียนในปี 2557 นั้น พบว่าทุเรียนสดจากไทยส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุด 149.95 พันตัน นอกจากนี้ยังมีการส่งออกในรูปของทุเรียแช่แข็งประมาณ 8.29 พันตัน ส่วนตลาดอื่นๆ นอกอาเซียน มีปริมาณการส่งออกไม่มากเหมือนการส่งออกไปจีน ในภาพรวมแล้วการส่งออกทุเรียนของไทยในปี 2557 มีรายได้คิดเป็นมูลค่า 13,984.43 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นมูลค่าจากการส่งออกทุเรียนสดถึงร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นการส่งออกทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูป

                    ดังนั้นทุเรียนจึงเป็นผลไม้ดาวเด่นของไทยในตลาดส่งออก และเนื่องจากมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ!