ราคายางพาราวันนี้ ( 7 พฤศจิกายน 60)

  •  
  •  
  •  
  •  
 

                         สถานการณ์ราคายาง ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 45.25 + 0.10 7 พ.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 46.95 + 0.39 7 พ.ย. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 45.50 + 1.00 7 พ.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 37.00 0.00 7 พ.ย. 2560

                                                                ราคายางพาราท้องถิ่น 

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 43.80 37.00 45.50 43.50
สุราษฏร์ธานี 44.00 37.00 44.50
นครศรีธรรมราช 43.80 37.50 43.60
ยะลา 42.56
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย